Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 222 громади!

Енергетичні мережі у власність територіальної громади!

Енергетичні мережі у власність територіальної громади!

Сучасний стан:

Громадська експертиза Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
№ Е - 151 (див http://sovist.org/ua/examination-of-authorities-and-monopolies) показала що:
1. За інформацією, отриманою з Фонду державного майна України, Фонду комунального майна Чернігівської міської ради, інсайдерських джерел, в ПАТ «Чернігівобленерго» структура власності об’єктів енергетичної системи міста Чернігова виглядає наступним чином:
Комунальна власність територіальної громади Чернігова – більше 344 об’єктів;
Приватна власність – більше 208 об’єктів;
Державна власність – більше 2978 об’єктів.
Власність ПАТ «Чернігівобленерго» - 5 об’єктів;
2. У відповідності до Бюджетного Кодексу України заборонено витрачати кошти місцевих бюджетів на оновлення і покращення державного майна, в тому числі об’єктів енергосистеми, від надійної роботи яких залежить життя мешканців населених пунктів.
3. Між Міненерговугілля, Фондом державного майна України і ПАТ «Чернігівобленерго» та ПАТ «Чернігівгаз» не існує ніяких документів (договорів, угод і т.п.) на підставі яких ці приватні компанії обліковують на своєму балансі та використовують державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств під час корпоратизації (приватизації).
Тобто, вищевказані ПАТ використовують і обліковують державне майно абсолютно безпідставно, безправно і безвідповідально.

Все вищевикладене, в сукупності з політикою відношення до споживачів, яку реалізує керівництво ПАТ «Чернігівобленерго», призвело до наступних наслідків:
1. На території Чернігівської області зупинено реалізацію більше 150 інвестиційних проектів через штучно створені проблеми з підключенням до електромереж.
2. Стратегію і перспективи розвитку Чернігова вирішує не територіальна громада, а керівництво ПАТ «Чернігівобленерго», виходячи зі своїх власних амбіцій і уподобань.
3. Кошти інвестиційної складової тарифу на електроенергію отримує ПАТ «Чернігівобленерго», яке витрачає їх безконтрольно на свій розсуд, тільки не за призначенням. Електричні мережі, розташовані на території міста, десятиріччями не оновлюються і не модернізуються. Щорічно зростає кількість аварій і техногенних ризиків. Десятки об’єктів енергетичної інфраструктури державної власності безвідповідально і безконтрольно списуються. Електромережі знищуються і скорочуються. Зростає кількість акцій громадської непокори і протестів проти політики керівництва ПАТ «Чернігівобленерго».

ВИСНОВКИ

1. ПАТ «Чернігівобленерго» і ПАТ «Чернігівгаз» є власниками зникаюче малої кількості об’єктів енергосистеми Чернігова.
2. Держава Україна, в особі розпорядника об’єктів державного майна Міненерговугілля, є головним і домінуючим власником об’єктів енергосистеми Чернігова і разом з Фондом державного майна України, не забезпечують навіть мінімального
управління, обліку, контролю за використанням об’єктів державної власності, що входять до системи енергопостачання Чернігова.
3. Зараз територіальна громада Чернігова не має правової можливості впливати на забезпечення процесів збереження, оновлення і розвитку енергомереж міста і, як наслідок, розвитку матеріально-технічної бази соціального і виробничого потенціалу територіальної громади.
4. Монопольне становище ПАТ «Чернігівобленерго» на ринку енергопостачання Чернігова, політика, яку реалізує по відношенню до споживачів керівництво ПАТ, гальмують розвиток виробничого потенціалу міста, перешкоджають створенню нових робочих місць, роблять економіку міста все більш неконкурентоспроможною, призводять до критичного зростання ризиків техногенних катастроф і аварій.

Пропозиція:

1.

На підставі ст. 4 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» № 147/98-ВР від 03.03.1998 р., Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006 р. у відповідності до Постанови КМУ від 05.11.1991 р. N 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю», спільного наказу Фонду державного майна України і Міністерства економіки України № 908/68 від 19.05.99 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі» (п.1.4. абз.4; п.2.3.), Наказу Міненерговугілля від 12.04.2011 № 62, яким затверджено «Порядок розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України» (п.1.5.),
з метою забезпечення:
- прав і захисту інтересів територіальної громади Чернігова;
- дієвого контролю за збереженням, оновленням, ефективним використанням і розвитком майна, що належить всім громадянам України;
- прискорення розвитку матеріально-технічної бази соціального і виробничого потенціалу Чернігова;
- запобігання проявам монополізму і корупції;


Підготувати і прийняти рішення Чернігівської міської ради:
ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

 м. Чернігів
____________ 2017 року № ____/VII - __


Про передачу із державної власності
у комунальну власність територіальної
громади Чернігова об’єктів
електроенергетичної системи

З метою забезпечення прав і захисту інтересів територіальної громади Чернігова, дієвого контролю за збереженням, оновленням, ефективним використанням і розвитком майна, що належить всім громадянам України, прискорення розвитку матеріально-технічної бази соціального і виробничого потенціалу Чернігова, запобігання проявам монополізму і корупції;
На підставі ст. 4 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» № 147/98-ВР від 03.03.1998 р., Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006 р. у відповідності до Постанови КМУ від 05.11.1991 р. N 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю», спільного наказу Фонду державного майна України і Міністерства економіки України № 908/68 від 19.05.99 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі» (п.1.4. абз.4; п.2.3.), «Порядку розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України» (п.1.5.), затвердженого Наказом Міненерговугілля від 12.04.2011 р. №62

Міська рада вирішила:

1. Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією передати із державної власності у комунальну власність територіальної громади Чернігова всі об’єкти державного майна, що входять до сфери управління Міністерства, розташовані на території Чернігова, в т.ч. які не увійшли до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації і зараз наявні в Єдиному реєстрі об’єктів державного майна, адміністрування якого здійснює Фонд державного майна України.
2. Звернутись до Фонду державного майна України з проханням погодити передачу із державної власності у комунальну власність територіальної громади Чернігова всі об’єкти державного майна, що входять до сфери управління Міністерства, розташовані на території Чернігова, в т.ч. які не увійшли до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації і зараз наявні в Єдиному реєстрі об’єктів державного майна, адміністрування якого здійснює Фонд державного майна України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань ___________.


Міський Голова Атрошенко В.А.
2.
Після отримання у комунальну власність територіальної громади Чернігова об’єктів енергетичної інфраструктури, що розташовані на території міста і раніше були об’єктами державної власності:
1. Укласти договір оренди комунального майна територіальної громади Чернігова з ПАТ «Чернігівобленерго», до якого обов’язково, крім інших, включити пункти, що чітко визначають:
1.1. Обов’язки ПАТ стосовно здійснення обліку, збереження, оновлення, модернізації і розвитку мереж; сплати орендної плати за використання майна і земельних ділянок, на яких воно розташоване.
1.2. Пріоритетні права Власника майна при визначенні умов використання і приєднання нових потужностей, відновлення використання вже існуючих.
1.3. Майнову і фінансову відповідальність ПАТ за порушення умов договору оренди.
2. Провести необхідну підготовку, вивчити позитивний досвід м. Славутич Київської області в цьому питанні, розпочати і здійснити створення комунального підприємства з постачання електричної енергії, обслуговування і ремонту енергетичної інфраструктури міста.

Окремо підкреслюю, що в перехідний період, з моменту переходу державного майна у комунальну власність до моменту укладення договору оренди, правовідношення ПАТ «Чернігівобленерго» до енергетичного майна ніяким чином не змінюється. Зміна власника майна не звільняє ПАТ «Чернігівобленерго» від обов’язків здійснювати енергопостачання по укладеним зі споживачами договорам.
Крім того, ПАТ «Чернігівобленерго», як монополіст, не має права відмовитись від укладання договору оренди мереж, які використовує.

Важливо.
Укладення договору оренди не призводить до зростання тарифу тому, що ПАТ повертає місту інвестиційну складову тарифу вже сплачену споживачами.


Приклад: Місто Славутич. З 31.03.2001 всі електромережі міста передані з державного в комунальну власність. Територіальна громада уклала з ПАТ «Чернігівобленерго» договір, згідно з яким само ПАТ сплачує місту 3-5 млн.грн. за використання міських електромереж для продажу електроенергії.
На ці кошти комунальне підприємство «Славутич - електромережі» утримує всі енергетичні об’єкти в ідеальному стані, в Славутичі немає проблем з приєднанням, а наслідки аварій усуваються протягом 1ї години.

Депутат
Чернігівської міської ради

Кирієнко С.В.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановний Сергій Владиславович!
Електронну петицію щодо передачі енергетичних мереж у власність територіальної громади, та проект рішення міської ради з приводу передачі із державної власності у комунальну власність територіальної громади розглянуто фондом комунального майна міської ради.
З приводу порушеного питання повідомляємо наступне.
Основні засади передачі об’єктів права державної власності (в тому числі зовнішніх мереж електропостачання) у комунальну власність територіальних громад міст передбачені Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (далі - Закон).
Відповідно до ст. З Закону ініціатива щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.
Передача у державну або комунальну власність об'єктів права інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом або рішеннями відповідних місцевих рад (ч. З ст. 1 Закону).
Майно енергетичних мереж, яке відноситься до державної власності та може бути передано до комунальної власності тільки за зверненням уповноважених управляти майном органів, з додержанням відповідних процедур передбачених законодавством.
Крім того, передача об’єктів усіх форм власності у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова здійснюється за наявності згоди міської ради на прийняття такого об’єкта.
Наданню згоди на передачу відповідного майна передує одержання від суб'єкта господарювання, яким у подальшому об’єкт буде передаватися у користування, пропозицій та умов передачі.
Звертаємо увагу на те, що проект рішення носить назву «Про передачу із державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Чернігова об’єктів електроенергетичної системи», проте пп. 1 і 2 проекту рішення пропонується звернутись до центральних органів державної влади, а саме Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією передати із державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Чернігова всі об’єкти державного майна, що входять до сфери управління Міністерства, розташовані на території міста Чернігова, в тому числі які не увійшли до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації, а також до Фонду державного майна України з проханням погодити передачу цих об’єктів. Враховуючи вищезазначене, з метою узгодження назви проекту та його змісту, пропонуємо назву проекту рішення змінити на «Про звернення до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Фонду державного майна України щодо передачі із державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Чернігова об’єктів електроенергетичної системи, що розташовані на території м. Чернігова».
Але проект рішення не містить додатку із текстом звернення або не визначає суб’єкта, якому міська рада доручає звернутись до центральних органів виконавчої влади з відповідним зверненням.
Слід зазначити, що до проекту рішення не додано переліку майна, яке пропонується до передачі. Об’єкти передачі визначено в проекті як «всі об’єкти державного майна, що входять до сфери управління Міненерговугілля, розташовані на території Чернігова». Наданню згоди на передачу повинно передувати визначення переліку такого майна та його повна інвентаризація, з метою уникнення розбіжностей, з доданням відповідного переліку до проекту рішення.

З повагою
Голова фонду комунального майна О.Ю. Єпінін
Додаток до рішення

Категорія

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Петицію підписали 264 особи з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Кириенко Сергей Владиславович

Початок збору підписів:

29 серпня 2017 р.

Відповідь дана:

27 вересня 2017 р.