Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 388 громад!

«Щодо створення ліцею на базі ЗОШ №19»

Ми, батьки дітей, що навчаються в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської міської ради Чернігівської області (далі – школа №19) звертаємось до депутатів Чернігівської міської ради з цією петицією в якій просимо переглянути і внести зміни до Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти міста Чернігова на 2021-2024 роки, яка була затверджена рішенням чернігівської міської ради від 25 лютого 2021 року № 5/VIІI-1(зі змінами, що внесені рішенням Чернігівської міської ради від 27 січня 2022 року № 16/VIII-5).
Вказаною Програмою з урахуванням внесених до неї змін, передбачається припинення набору 10-х класів в школі №19 з 01.09.2022 року і прийняття рішення про створення гімназії на базі вказаної школи з 01.09.2023 року. Також цією програмою передбачається, що в місті буде функціонувати лише 4 ліцеї, де зможуть навчатися наші діти після закінчення 9-го класу, аби здобути повну загальну середню освіту. Це будуть школа №1, школа №12, ліцей №15 та ліцей №22. Тобто, після здобуття базової середньої освіти в школі №19, наші діти будуть змушені переходити до іншого навчального закладу для здобуття профільної середньої і відповідно повної загальної середньої освіти, що цілком очевидно буде супроводжуватися незручностями і необхідністю психологічної адаптації дітей до нових умов, незнайомих вчителів і необхідністю налагодження соціальних зв’язків з новими однокласниками.
В вищевказаній програмі, яка була затверджена рішенням міської ради вказувалось на те, що відповідно до частини 1 статті 35, пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» з 01.09.2024 року:
початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії і входити до складу ліцеїв не може;
гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа;
ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти, має функціонувати як окрема юридична особа, і, як виняток, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття базової середньої освіти.
Але це не так, оскільки абзацом 7 частини першої статті 35 вказаного Закону передбачено, що за рішенням засновника, тобто за рішенням Чернігівської міської ради, ліцей, окрім профільної, може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.
А відтак, школа №19 з її потенціалом, педагогічним персоналом і можливостями здатна забезпечити наших дітей здобуттям освіти на усіх рівнях.
А тому, враховуючи викладене, ми просимо саме обраних нами депутатів, які є представниками наших інтересів в Чернігівській міській раді, а не Управління освіти, розглянути дану петицію і внести зміни до Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти міста Чернігова на 2021-2024 роки, яка була затверджена рішенням чернігівської міської ради від 25 лютого 2021 року № 5/VIІI-1(зі змінами, що внесені рішенням Чернігівської міської ради від 27 січня 2022 року № 16/VIII-5), доповнивши пункт 1 Плану заходів щодо реалізації завдань Програми щодо Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти міста Чернігова шляхом створення ліцеїв на базі існуючих закладів загальної середньої освіти підпунктом 1.5 - Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської міської ради Чернігівської області, рішення про створення ліцею - з 01.09.2024 року. Тим самим, прийняти рішення про створення на базі школи №19 ліцею, котрий окрім профільної, буде також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та здобуття початкової освіти.
Принагідно хочемо звернути вашу увагу, що в разі набрання даною петицією необхідної кількості підписів на її підтримку, вона має бути розглянута не структурним підрозділом Чернігівської міської ради, а має бути розглянута на пленарному засіданні сесії Чернігівської міської ради, яка має бути скликана у відповідності до імперативної вимоги частини 8 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з забезпеченням нашого права бути присутніми на засіданні під час розгляду питання, порушеного в даній електронній петиції.
Сподіваємось на позитивне вирішення даного питання на користь дітей і їх батьків.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

На Ваше звернення через електронну петицію «Щодо створення ліцею на базі ЗОШ №19» від 04 грудня 2023 року, яка набрала визначену законодавством кількість підписів для її розгляду, управління освіти Чернігівської міської ради повідомляє наступне.
Нині галузь освіти є одним із найважливіших аспектів України та виконує функцію національної безпеки. «В умовах війни та безпекових проблем, які ми маємо сьогодні, ми повинні рухатися вперед до змін у системі освіти. Це надзвичайно ускладнює нашу динаміку, але ми не маємо альтернативи, адже воюємо за розвиток нашого суспільства і нації. Цей розвиток, безумовно, не можливий без якісної та ефективної системи освіти. Освіта сьогодні є пріоритетом держави номер два після оборони», - зазначає Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.
З огляду на зазначене з 2018 року в Україні розпочато системну трансформацію освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної – до вищої освіти та освіти дорослих. Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту» в новій редакції. 18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», який визначив правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти та став логічним продовженням законодавчого врегулювання реформи системи освіти, початок якого поклав Закон України «Про освіту». Закон закріпив норми, що визначатимуть на найближчі роки систему координат для функціонування закладів загальної середньої освіти.
На виконання Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» в місті реалізується Програма трансформації мережі закладів загальної середньої освіти у місті Чернігові на 2021-2024 роки (далі - Програма трансформації), затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25 лютого 2021 року №5/VIII-1.
При розробці Програми трансформації спеціальною робочою групою, до якої увійшли спеціалісти управління освіти міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти та інші фахівці в галузі освіти, були визначені критерії (індикатори) за якими визначалися заклади – майбутні ліцеї, а саме:
- Наявність якісного кадрового потенціалу закладу. Рівень кваліфікації педагогів, проходження ними фахової та спеціалізованої курсової підготовки, наявність сертифікатів, в тому числі міжнародних;
- Чисельність учнівського контингенту; Чисельний (багаточисельний) учнівський контингент у закладі освіти старшої профільної школи дає можливість в повній мірі задовольнити запити учнів на вибір ними відповідних профілів навчання, що в свою чергу впливає на ефективність їх функціонування і в кінцевому результаті та якісні показники рівня освіти здобувачів;
- Відповідність матеріального-технічного забезпечення профілю у даному закладі. Забезпеченість освітнього процесу демонстраційним, лабораторним, дидактичним, мультимедійним, комп’ютерним, програмним, роздатковим обладнанням, витратними матеріалами, підручниками, посібниками, доступу до мережі Інтернет, електронних бібліотек тощо;
- Сприятливий мікроклімат в закладі. Відсутність конфліктів, скарг та звернень або ефективність їх розв’язання безпосередньо у закладі. - Відсоток випускників, які складають ЗНО з профільних предметів на високий, достатній, середній, початковий рівень;
- Відсоток учнів слухачів МАН , переможців МАН, олімпіад, конкурсів, - Наявність дієвої стратегії функціонування закладу;
- Активність колективу закладу освіти. Участь закладу освіти у міжшкільних, регіональних, субрегіональних, всеукраїнських, міжнародних освітніх, наукових, дослідницьких та інших заходах, прагнення до самовдосконалення, пошуку інновацій, пропагування власних досягнень, що впливає на результативність освітнього процесу закладу;
- Наявність дієвих угод співпраці з стейкхолдерами з питань функціонувань профілів, залучення науковців, представників галузевих підприємств, установ, громадських організацій;
- Можливість забезпечення територіальної доступності закладу освіти для учнів 1-9 -х класів. Поруч знаходяться заклади освіти, які здійснюють набір до 1- х класів.
Також було проаналізовано статистичні показники 2016-2020 років щодо кількості учнів, які продовжували здобуття повної загальної середньої освіти в 10 -х класах закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності (щорічно – 60 – 65%).
За результатами зазначеного вище моніторингу була розрахована необхідна кількість закладів – майбутніх ліцеїв (4) та визначені заклади, які відповідають зазначеним критеріям (ЗЗСО №№1, 12,15,22). Зазначаємо, що всі ці заклади знаходяться в різних мікрорайонах міста, що забезпечує їх доступність, а відбір закладів за визначеними критеріями гарантує якісну організацію освітнього процесу на рівні профільної освіти. Також це дає змогу зробити навчання більш індивідуалізованим — учні можуть обирати напрям, курси і предмети для вивчення, тобто формувати індивідуальну освітню траєкторію.
Впродовж останніх трьох років, з метою визначення мережі профільних класів, управлінням освіти міської ради здійснюється онлайн опитування випускників 9-х класів, щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти. Зазначене опитування дає можливість щороку формувати дієву мережу профільних класів та задовольнити потребу здобувачів/ здобувачок освіти, бажаючих продовжити навчання в закладах загальної середньої освіти за обраним профілем. Випадки відмови у прийомі на навчання до 10 класу – відсутні.
Також управлінням освіти здійснюється у повному обсязі облік продовження навчання випускників 9-х класів закладів загальної середньої освіти та контроль за здобуттям підлітками повної загальної середньої освіти.
З огляду на зазначене, підстави для внесення змін до Програми трансформації – відсутні. Повернення до «радянської моделі», коли учнів переводили на наступний рік навчання (до 10 класу), не відповідає вимогам сучасності та є порушенням права здобувачів загальної середньої освіти на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання (ст. 53 Закону України «Про освіту»).
Принагідно інформуємо, що на виконання Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти у місті Чернігові на 2021-2024 роки (рішення Чернігівської міської ради від 25 лютого 2021 року №5/VIII-1) рішенням Чернігівської міської ради від 01 червня 2023 року 32/VIII-4 «Про зміну типів та найменувань закладів загальної середньої освіти» змінено тип та найменування Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської міської ради на Чернігівську гімназію №19 Чернігівської міської ради.


Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО
Додаток до рішення

Категорія

ОСВІТА

Петицію підписали 263 особи з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Вертебна Тетяна Валеріївна

Початок збору підписів:

4 грудня 2023 р.

Відповідь дана:

17 січня 2024 р.