Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 230 громад!

Вигул собак без намордника (Выгул собак без намордника)

Посилити нагляд за дотриманням закону України "Про поводження з тваринами" (зокрема статті 28):
"Стаття 28. Вигул собак
.... Вигул собак потенційно небезпечних порід без намордника незалежно від місця вигулу забороняється. "
статті 154 Закону України про адміністративні правопорушення:
"Стаття 154. Порушення утримання собак і кішок
Утримання собак і кішок в місцях, де це заборонено відповідними правилами ... або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і
намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) .... "
А так же міському виконкому встановити норму, обов'язкову для виконання (як це зроблено, наприклад, в Києві), про заборону вигулу собак потенційно небезпечних порід (перелік яких наводиться в законі України "Про поводження з тваринами") без намордника і повідка.

Запевнення власників собак таких порід в тому, що "вона не зачепить", "вона не вкусить" - не є доказом для порушення чинного законодавства України!

Усилить надзор за соблюдением закона Украины "Об обращении с животными" (в частности статьи 28 ):
"Статья 28. Выгул собак
....Выгул собак потенциально опасных пород без намордника независимо от места выгула запрещается."
статьи 154 Закона Украины об административных правонарушениях:
"Статья 154. Нарушение содержания собак и кошек
Содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами ... или привод в общественные места, или выгуливание собак без поводков и намордников (кроме собак, в регистрационных свидетельствах на которых сделана
специальная отметка)...."
А так же городскому исполкому установить норму, обязательную для исполнения (как это сделано, например, в Киеве), о запрете выгула собак потенциально опасных пород (перечень которых приводится в законе Украины "Об обращении с животными") без намордника и поводка.

Заверения владельцев собак таких пород в том, что "она не тронет", "она не укусит" - не является доводом для нарушения действующего законодательства Украины!

Категорія

ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ

Станом на 14 червня петицію підписали 66 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Гриценко Андрiй АП

Дата створення:

18 грудня 2020 р.