Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 215 громад!

Щодо демонтажу пам'ятника радянському дiячевi Л. I. Брежнєву

Шановний мiський голове та мiська радо!
Прошу Вас знову (втретє) ще раз переглянути питання, щодо демонтажу у мiстi Кам'янське пам'ятника-погруддя радянському полiтичному дiячевi Леонiду Iллiчу Брежнєву, генеральному секретаревi ЦК КПРС, чотири рази герою Радянського Союзу, згiдно з законом про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символiки".
Дане погруддя, яке досi стоïть на постаментi на площi мiста, асоцiюється як символ радянського тоталiтарного режиму.
Слiд зауважити, що зазначений пам'ятник не було внесено до Всеукраïнського реєстру нерухомих пам'яток iсторiï, тому цей пам'ятник пiдпадає пiд закон декомунiзацiï, а значить - пiдлягає демонтажу.
Вiдмова демонтажу зазначеного пам'ятника - це пряме порушення чинного закону Украïни про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символiки". У Кам'янському мiсцева влада та депутати хочуть оголосити територією музею частину скверу з пам'ятником Леоніду Брежнєву, який матиме назву "Мiфи та реалiї радянської епохи", щоб уникнути демонтажу цього об'єкта. Однак, це неправомірне рішення міськради, оскільки воно суперечить закону про декомунізацію. Брежнєв був радянським діячем, генсеком ЦК КПРС, тому всі пам'ятні споруди в його честь підлягають знесенню". Це не примха народу та громади, патрiотiв Украïни, на волю й думку яких начхати нашiй мiсцевiй владi, це рiшення Голови Украïнського iнституту нацiональноï пам'ятi, i це свiдчить про те, що демонтаж пам'ятника Леоніду Брежнєву необхiдний крок.
Я не хочу, щоб у нашому мiстi стояли на площах i скверах бронзовi пам'ятники та погруддя комунiстичних лiдерiв, якi катували украïнський народ. Це не є вимога чи примха якоïсь однiєï людини, демонтаж пам`ятника-погруддя Л. I. Брежнєву - це вимога мешканцiв та громади мiста Кам`янське! Ми - народ, головне джеро влади в демократичнiй державi, вимагаємо демонтажу цього iдола!!!
Л. I. Брежнєв є нашим земляком, вихiдцем iз нашого мiста, але це не виправдовує його дiяння як полiтичного дiяча, бо саме через цю людину Украïна зазнала скрутних часiв рокiв "Застою".
Пiд закон декомунiзацiï пiдпадають усi особи, що займали державнi посади у роки СРСР, особи, що причетнi до Жовтневоï революцiï, особи, якi прославляли та пропагандували соцiалiстичний та комунiстичний лад в краïнi. Пам'ятники, погруддя цим людям пiдлягають демонтажу, площi, вулицi, мiста, села, названi на ïхню честь, пiдлягають перейменуванню. Так саме i погруддя Л. I. Брежнєва повнiстю пiдлягає демонтажу.
Ми не пропонуємо знищувати погруддя Л. Брежнєва, а просимо прибрати його з постамента, а саму бронзову скульптуру, пiсля демонтажу з постамента, можна перенести в музей, але в музей в будiвлю, геть подалi з площi та скверу.
Так що, вимагємо демонтувати пам'ятник погруддя радянському полiтичному дiячевi Леонiду Брежнєву згiдно з законом про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв та заборону пропаганди ïхньоï символiки", так як погруддя Л. Брежнєва є символом радянськоï епохи, якiй не мicце в сучаснiй Украïнi, i пiдлягає знесенню згiдно з законом декомунiзацiï.

Категорія

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО

Станом на 1 жовтня петицію підписали 59 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Кiсiль Костянтин Вiталiйович

Дата створення:

5 серпня 2017 р.