Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 211 громад!

Каменское - город экологического бедствия.

В связи с нахождением в территории города Каменское химического, металлургического, машиностроительного, цементного, энергетического производств, которые особо вредны для жизнедеятельности и проживания человека, как усугубляющий, социально-экологический фактор, а так же в связи с нахождением в непосредственной близости от территории города радиоактивных хвостохранилищ и очистительных сооружений, градильных установок, ТЭЦ работающей долгий период именно на твердом топливе и мазуте, и коксо-химического с иными особо вредными химическими производствами - обязать Каменской городской совет от имени территориальной общины отправить письменное обращение на экологический профильный комитет ВР Украины, на Міністерство екології та природних ресурсів України с требованием предоставлению городу Каменское статуса города с особой экоцидной и экогенной обстановкой на его территории с последующими социальными дотациями, согласно статуса и надлежащим обеспечением интересов горожан, которые все же живут и трудятся в этом городе, проявляя таким образом непосредственный акт патриотизма и любви к городу. Жители города обязаны иметь большее обеспечение от государства, чем 15% от налогообложения субъектов предпринимательской деятельности назад в бюджет города, связанной с экологическим налогообложением. Таким образом, государство нарушает право жителей города Каменское - граждан Украины на экологическую безопасность, гарантируемую Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.; Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Конституцией Украины.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Ваша електронна петиція, щодо підготовки письмового звернення
до Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України та
до Міністерства екології та природних ресурсів України з вимогою надання
м. Кам’янське статусу міста з особливим станом екологічної небезпеки, розглянута міським головою особисто та опрацьована управлінням екології
та природних ресурсів міської ради. За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є відповідність ознакам і критеріям, зазначеним у законі.
Визнання м. Кам’янського зоною надзвичайної екологічної ситуації
є несприятливим. Прикладом є м. Калуш, якому надали статус зони екологічної небезпеки 10 лютого 2012 року. Як наслідок, прийняття закону не виконується, екологічна ситуація не змінилася, закон не дав для міста та населення подальшого розвитку. Фінансування м. Калуш з екологічних питань лишилось незмінним. Натомість, оголошення території м. Калуш зоною надзвичайного екологічного стану змінило місто в гіршу сторону. Змінилась інвестиційна привабливість міста, знизилась ціна та інтереси до нерухомості й бізнесу, призупинено багато проектів міста.
З метою поліпшення екологічної ситуації в місті на регіональному
та місцевому рівні розроблено та у встановленому порядку затверджено Програми екологічного напрямку, на впровадження яких передбачені кошти
з місцевих, обласних та державних бюджетів, а також підприємств нашого міста. Залучення міжнародних грантів для реалізації природоохоронних заходів дозволить зменшити вплив на навколишнє природне середовище і значно покращить інвестиційну привабливість міста. При відповідному правовому статусі запровадження та реалізація вищезазначених проектів неможлива.
Протягом останніх 15-20 років органами державної влади України
та місцевого самоврядування на регулярній основі приймаються
та реалізовуються системні заходи щодо покращення екологічного стану довкілля міста. Такі заходи знайшли своє відображення у:- «Екологічному паспорті м. Дніпродзержинська» (2003 рік), який містить об’єктивні дані про стан навколишнього природного середовища в місті та став базою для розробки геоінформаційної системи еколого-економічного керування містом;
- «Програмі виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська
на 2000–2005 р.р.», та у «Програмі виходу з екологічної кризи
м. Дніпродзержинська на 2006–2010 р.р.»;
- «Плані заходів щодо забезпечення екологічної безпеки
м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста», який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. №1628.
- Екологічній програмі міста Кам’янське на 2016–2020 роки, затвердженій рішенням міської ради від 25.12.2015 №25-03/VІІ.
Європейський Союз проявляє свою небайдужість до нашого міста, особливо до наслідків радіоактивного забруднення місцевості уранопереробним хімічним заводом. Наразі за рахунок Програми співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) Європейського союзу виконується проект «Реалізації невідкладних заходів приведення у безпечний стан об’єктів Придніпровського хімічного заводу».
Виконання проекту дасть можливість зменшити соціальну напругу серед населення щодо шкідливого впливу на здоров’я людей та стан навколишнього природного середовища від радіоактивного та хімічного забруднення, джерелами якого є уранові об’єкти.
З огляду на наведене вище та ураховуючи існуюче економічне становище в країні, проведення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганських областях, та децентралізацію влади, вважаємо, що встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації у м.Кам’янському на теперішній час недоцільно.
Додаток до рішення

Категорія

ЕКОЛОГІЯ

Петицію підписали 256 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Філатов Костянтин Вікторович

Початок збору підписів:

12 березня 2018 р.

Відповідь дана:

10 квітня 2018 р.