Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 230 громад!

Проти демонтажу дитячого майданчика біля ТРК "Теrra" по бульвару Будівельників 27а

На 1 мкрн лівобережної частини міста обмежена кількість дитячих майданчиків. Всі вони поступаються дитячому майданчику біля ТРК "Теrra" (бульвар будівельників 27а) безпековими та іншими якостям.
Вимагаємо зупинити демонтаж вказаного об,єкту і залишити його для користування мешканцям нашого міста.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Ваша електронна петиція щодо зупинення демонтажу дитячого майданчика біля ТРК «TERRA» за адресою: бульв. Будівельників, 27а, в межах наданих повноважень, опрацьовано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам´янської міської ради.
Інформуємо Вас, що відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частинами 1, 2 статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (далі по тексту Закон) передбачено, що виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Згідно частин 1, 2 статті 16 Закону, органи місцевого самоврядування
є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Відповідно до пункту 5.7. «Положення про Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради» (в новій редакції) затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 25.04.2019 № 1402-32/VІІ (далі Положення), майно, яке знаходиться на балансі департаменту, є комунальною власністю Кам’янської міської ради та перебуває в оперативному управлінні департаменту. Таким чином Департамент веде облік та розпоряджається лише тим майном, яке перебуває на балансі Департаменту.
Зазначаємо, що дитячий майданчик біля ТРК «TERRA» за адресою: бульв. Будівельників, 27а не перебуває на балансі Департаменту.
Керуючись пунктом 2.6. Положення, Департамент сприяє реалізації прав громадян на отримання якісних житлово-комунальних послуг, робіт
з благоустрою та у сфері будівництва відповідно до чинного законодавства.
Акцентуємо Вашу увагу, що Положення не покладає на Департамент обов’язку чи права будь-яким чином впливати на стан майна, яке перебуває в господарському віданні комунальних підприємств або у власності приватних юридичних осіб.
Додаток до рішення

Категорія

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО

Петицію підписали 260 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Ковалевич Олена Олегівна

Початок збору підписів:

18 жовтня 2019 р.

Відповідь дана:

23 січня 2020 р.