Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 297 громад!

Небезпечні викиди у Дніпрі

Протягом останніх місяців у повітрі все частіше можна відчути різкі сторонні запахи хімічного складу та залишкових біоматеріалів. Практично кожного дня у напрямку ПрАТ "Дніпропетровський металургійний завод" ми бачимо викиди коричневого кольору, які починаються у темний час доби. Останнім часом відчувається дуже їдкий сморід, який провокує ускладнення дихання, алергічну реакцію та загальне самопочуття у наступних районах:
• АНД
• Індустріальний
• Новокадакський

Бездіяльність у цьому питанні може викликати серйозні наслідки:
• забруднення навколишнього середовища
• погіршення стану здоров`я людей
• збільшення онкозахворювань
• зниження імунітету у дітей та дорослих
• підвищення рівня смертності
• мотивація для переїзду з Дніпра платників податків

Прошу провести наступні заходи:
1. Створити комісію з представників міністерства екології, представників міського самоврядування та місцевої громади.
2. Комплексна перевірка усіх підприємств згідно чинного законодавства України щодо шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища.
3. Перевірка підприємств щодо відповідності виконання екологічних норм України на підприємствах та наявності фільтрів.
4. Оприлюднити результати хімічного складу шкідливих викидів та оцінку їх впливу на здоров`я людей

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Розглянувши за дорученням міського голови електронну петицію «Небезпечні викиди у Дніпрі» департамент екологічної політики Дніпровської міської ради повідомляє таке.
Депутати Дніпровської міської ради 23.10.2019 направили звернення до Міністерства енергетики та захисту довкілля України і Державної екологічної інспекції України стосовно створення спеціальної комісії для перевірки діяльності підприємств, розташованих у м. Дніпрі, щодо здійснення шкідливих викидів в атмосферне повітря та забруднення навколишнього середовища, а також вжиття заходів щодо забезпечення постійного моніторингу стану атмосферного повітря у місті.
Станом на 18.11.2020 відповіді від Міністерства енергетики та захисту довкілля України до Дніпровської міської ради не надходило.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Виконавчі органи Дніпровської міської ради не наділені повноваженнями щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Згідно з вимогами чинного законодавства України перевірка підприємств із питань дотримання суб’єктом господарювання вимог природоохоронного законодавства здійснюється органом державного нагляду (контролю) в порядку проведення позапланового заходу.
Згідно з вимогами ст. 28 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017
№ 275 (зі змінами), Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства про охорону атмосферного повітря, зокрема щодо наявності та додержання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин, а також додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря.
Для визначення ймовірного джерела забруднення атмосферного повітря необхідно проведення лабораторних досліджень на можливий вміст забруднюючих речовин у повітрі.
Відповідно до Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр., затвердженої рішенням міської ради від 20.03.2020 № 26/5 (зі змінами) (далі – Програма), департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради (далі – Департамент) на цей час виділено кошти на фінансування у 2020 році витрат, пов’язаних із лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо.
З метою визначення впливу основних підприємств-забруднювачів на стан атмосферного повітря та здоров’я мешканців м. Дніпра Департаментом у межах наданих повноважень відповідно до Програми проводяться лабораторні дослідження вмісту забруднюючих речовин у повітрі в районі діяльності цих підприємств.
На цей час проведено дослідження стану атмосферного повітря на межах санітарно-захисної зони Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» та на інших територіях загального користування у районах житлової забудови міста за такими адресами:
- просп. Свободи, 2;
- вул. Бельгійська, 1;
- вул. Кості Гордієнка, 5;
- вул. Коксова, 1 – 2;
- вул. Сухий острів, 2;
- вул. Деземовська, 16.
Проведення лабораторних досліджень виконано згідно з договором з Державною установою «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «ДОЛЦ МОЗ України») на підставі поданої Департаментом заявки на проведення лабораторних досліджень у м. Дніпрі.
Згідно з висновками протоколів дослідження повітря населених місць, наданих ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» до Департаменту, за всіма адресами місць відбору проб атмосферного повітря спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) по вмісту діоксиду азоту, азоту оксиду, сірководню, аміаку та пилу недиференційованого.
За результатами вищезазначених досліджень установлено:
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту у трьох пробах із трьох (0,22 мг/куб. м, 0,22 мг/куб. м, 0,23 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у одній пробі із трьох (0,52 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), азоту оксиду у двох пробах із трьох (0,41 мг/куб. м, 0,42 мг/куб. м при ГДК 0,4 мг/куб. м), сірководню у трьох пробах із трьох (0,011 мг/куб. м, 0,010 мг/куб. м, 0,009 мг/куб. м при ГДК 0,008 мг/куб. м) за адресою: просп. Свободи, 2;
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту у трьох пробах із трьох (0,23 мг/куб. м, 0,24 мг/куб. м, 0,24 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у трьох пробах із трьох (0,63 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), азоту оксиду у двох пробах із трьох (0,41 мг/куб. м, 0,42 мг/куб. м при ГДК 0,4 мг/куб. м), фенолу в одній пробі із трьох (0,011 мг/куб. м при ГДК 0,01 мг/куб. м) за адресою: вул. Бельгійська, 1;
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту в одній пробі із трьох (0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у трьох пробах із трьох (0,51 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), азоту оксиду в одній пробі із трьох (0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), сірководню у трьох пробах із трьох (0,010 мг/куб. м, 0,010 мг/куб. м, 0,009 мг/куб. м при ГДК 0,008 мг/куб. м), фенолу у двох пробах із трьох (0,011 мг/куб. м, 0,011 мг/куб. м при ГДК 0,01 мг/куб. м) за адресою: вул. Кості Гордієнка, 5;
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту в одній пробі із трьох (0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), аміаку в одній пробі із трьох (0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у трьох пробах із трьох (0,51 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), фенолу у трьох пробах із трьох (0,012 мг/куб. м, 0,013 мг/куб. м, 0,013 мг/куб. м при ГДК 0,01 мг/куб. м) за адресою: вул. Коксова, 1 – 2;
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту у трьох пробах із трьох (0,22 мг/куб. м, 0,24 мг/куб. м, 0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), аміаку у трьох пробах із трьох (0,22 мг/куб. м, 0,21 мг/куб. м, 0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у трьох пробах із трьох (0,59 мг/куб. м, 0,69 мг/куб. м, 0,54 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), сірководню у трьох пробах із трьох (0,010 мг/куб. м, 0,009 мг/куб. м, 0,009 мг/куб. м при ГДК 0,008 мг/куб. м) за адресою: вул. Сухий острів, 2;
– перевищення ГДК по вмісту діоксиду азоту у двох пробах із трьох (0,21 мг/куб. м, 0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), аміаку у двох пробах із трьох (0,21 мг/куб. м, 0,21 мг/куб. м при ГДК 0,20 мг/куб. м), пилу недиференційованого у двох пробах із трьох (0,51 мг/куб. м, 0,52 мг/куб. м при ГДК 0,50 мг/куб. м), сірководню у двох пробах із трьох (0,0082 мг/куб. м, 0,0092 мг/куб. м при ГДК 0,008 мг/куб. м) за адресою: вул. Деземовська, 16.
Ураховуючи вищевикладене, Дніпровською міською радою направлено лист до Державної екологічної інспекції України для вжиття необхідних заходів.
Додаток до рішення

Категорія

ЕКОЛОГІЯ

Петицію підписали 1031 особа з 3000 необхідних.

Переглянути список

Автор:

МАРЕХА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА

Початок збору підписів:

3 вересня 2019 р.

Відповідь дана:

13 вересня 2019 р.