Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 215 громад!

НАШІ ДІТИ ХОЧУТЬ НАВЧАТИСЬ, А НЕ ТИНЯТИСЬ. МИ КАЖЕМО «НІ» СКОРОЧЕННЮ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ЕСТЕТИЧНОГО ТА СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ.

Шановний Борисе Альбертовичу!

Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради запроваджено проект ОПТИМІЗАЦІЇ ШТАТНИХ РОЗПИСІВ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА СФЕРИ КУЛЬТУРИ МІСТА ДНІПРА.
Розпорядчий документ департаменту гуманітарної політики (Наказ №29 від 05.02.2018 року) передбачає: РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З АВАРІЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ У КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
Але вище наведений розпорядчий документ передбачає скорочення штатних працівників адміністративного та допоміжного персоналу навчальних закладів міста, що жодним чином не має відношення до пожежної, техногенної безпеки, уникнення аварійних ситуацій, якщо, звісно, педагогічний персонал (який мають скоротити) не несе подібну загрозу.
СКОРОЧЕННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСАДИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМІНИТИ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КОМПАНІЯМИ:
- Електрики;
- Електромонтери;
- Машиністи прання;
- Кастелянки;
- Сторожі;
- Двірники
- Інші (відповідно з додатками вище наведеного Наказу).

СКОРОЧЕННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСАДИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИХ ВАЖКО ЗАМІНИТИ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КОМПАНІЯМИ.:
- Інструктори з фізкультури;
- Керівники гуртків;
- Керівники військово – патріотичних гуртків;
- Музичні керівники;
- Керівники спортивних секцій;
- Лікарі;
- Медичні сестри, медсестри басейну;
- Бібліотекарі;
- Секретарі;
- Бухгалтери;
- Інші (відповідно з додатками вище наведеного Наказу).
ТАКЕ СКОРОЧЕННЯ МОЖЕ ВПЛИНУТИ Й НА НАШИХ ДІТЕЙ.

ВИНИКАЄ ПИТАННЯ:
- Чи департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради взагалі має бачення розвитку галузі освіти, мистецьких та спортивних шкіл?
- Чи враховується інтерес міської громади в цій сфері (наприклад, батьків)?
- Чи усвідомлюють керівники департаменту, що діти - це наше майбутнє? Адже саме в дошкільних, загальноосвітніх, мистецьких та спортивних закладах освіти формується особистість дитини.
Тому в цей період важливо створити необхідні умови, за яких дитина розвиватиметься у патріотичному, фізичному, музичному, культурному та інших напрямках.
Залишається незрозумілим, яке саме бачення розвитку цієї галузі має профільний департамент Дніпровської міської ради?

МИ, ГРОМАДА М. ДНІПРА, ВИМАГАЄМО ВІД ВАС, БОРИСЕ АЛЬБЕРТОВИЧУ:
1. Скасувати наказ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської рази №29 від 05.02.2018 року (про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств);
2. Припинити звільнення працівників комунальних закладів освіти департаменту гуманітарної політики м. Дніпра, допоки не буде прийнята відповідна Програма розвитку галузі освіти та коригування Програми розвитку культури міста;
3. Припинити заощадження міського бюджету шляхом зменшення заробітного фонду працівників освіти, мистецьких та спортивних шкіл м. Дніпра, не застосовувати практику «відпусток без збереження заробітної плати»;
4. До кінця травня 2018 року ліквідувати фінансову заборгованість профільного департаменту перед закладами освіти, мистецькими та спортивними школами м. Дніпра;
5. Продовжувати фінансування закладів освіти м. Дніпра на рівні 01.01.2018 року (не менше) в частині фонду заробітної плати, вартості відвідування гуртків, музичних шкіл, спортивних секцій, тим самим - не збільшувати частку, яка сплачується батьками. Також залишити кількість учнів, які навчаються на бюджетній основі у мистецьких та спортивних школах на рівні 2017-2018 навчального року.
6. Припинити запровадження практики самоокупності навчання у мистецьких та спортивних школах м. Дніпра;
7. Припинити тиск на керівників навчальних закладів через залякування та не продовження контракту з працевлаштування. Надати їм законну можливість брати участь у вдосконаленні освітніх програм, так само як і батькам - учасникам освітнього процесу - висловлювати свою думку. Привести у відповідність до чинного законодавства трудові договори (контракти) з керівниками закладів, які були укладені до набуття чинності змін до ЗУ «Про освіту». Укладати трудові договори (контракти) з керівниками навчальних закладів в порядку ст. 21, 23 КЗпП України.
8. Запровадити розробку та прийняття Програми розвитку галузі освіти та відкоригувати Програму розвитку культури м. Дніпра. Створити відповідну робочу групу в такому складі:
- представники педагогічного колективу;
- представники районних Профспілкових організацій працівників освіти та Профспілки працівників культури;
- батьки (члени батьківських комітетів, громадської організації батьків мистецьких шкіл);
- представники профільного департаменту міської ради.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Рішеннями міської ради від 07.09.2016 № 11/13 затверджено Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки, від 30.03.2016 № 27/5 Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 роки, до яких вносились зміни та доповнення.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про освіту" оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам закладів освіти встановлюються доплати за наукові ступені та вчені звання відповідно до закону.
Заклад освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.
Керівник закладу освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладів освіти або колективним договором.
Згідно із ст. 78 Закону України «Про освіту» фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій.
Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Тобто фінансування освітньої сфери, у тому числі шкіл спортивного та естетичного виховання, здійснюється не лише за рахунок коштів міського бюджету.
Відповідно до ст. 79 Закону України «Про освіту» та п. 3 ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів є одним з додаткових джерел фінансування освітньої діяльності.
Відповідно до п. 3 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170, прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином (далі - роботодавець) може здійснюватись у випадках, передбачених законодавством.
Згідно зі ст. 23 Закону України «Про позашкільну освіту» (далі – Закон), трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти, розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти на підставах та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти.
Відповідно до листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 23.05.2000 № 1-222/1331 контракти можуть укладатися з науково-педагогічними працівниками дошкільних, середніх закладів освіти, освітніх закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, установ позашкільної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів.
Таким чином, укладання строкових трудових договорів (контрактів) з директорами шкіл естетичного виховання відповідає вимогам чинного законодавства України.
Прийнято розпорядження міського голови про створення робочої групи з питань організації роботи та фінансування шкіл естетичного виховання міського підпорядкування, до якої будуть включені представники педагогічного колективу, Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників культури України, громадських організацій міста, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було видано наказ від 05.02.2018 № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради».
На виконання вищезазначеного наказу створено робочу групу, яка здійснює аналіз фактичної наявності, навантаження, інтенсивності праці, фактичних обсягів робіт, посадових інструкцій персоналу, штатні посади яких підлягають оптимізації.
Враховуючи висновки робочої групи, відповідно до листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.04.2018 вих. № 2458/0/211-18, беручи до уваги існуючий дефіцит у коштах на оплату праці працівників закладів освіти, з метою ефективної організації роботи адміністративно-господарського, технічного та молодшого обслуговуючого персоналу закладів освіти та запровадження сучасних форм роботи виникла необхідність у проведенні заходів з оптимізації окремих посад.
Слід зазначити, що відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» керівникам закладів освіти надається право змінювати штати в межах фонду оплати праці.
Оптимізація окремих посад у штатних розписах не призведе до масового вивільнення працівників, яких планується працевлаштувати з дотриманням вимог законодавства України про працю.
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради звернувся до комунальних підприємств Дніпровської міської ради, департаменту охорони здоров’я населення, департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради з метою вирішення питання працевлаштування працівників з урахуванням їх фахової освіти.
Під час зустрічей з представниками батьківських комітетів закладів освіти, головами районних організацій Профспілки працівників освіти і науки України міста Дніпра було обговорено шляхи реалізації наказу департаменту гуманітарної політики міської ради від 05.02.2018 № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради».
Додаток до рішення

Категорія

ОСВІТА

Петицію підписали 1009 осіб з 3000 необхідних.

Переглянути список

Автор:

ЯЦЕНКО МИХАЙЛО ВАДИМОВИЧ

Початок збору підписів:

14 травня 2018 р.

Відповідь дана:

11 червня 2018 р.