Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 246 громад!

Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради та Переліку інформації про діяльність КП, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Відповідно до Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності“, “Про доступ до публічної інформації“, ст. 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, ст. 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“, з метою забезпечення прозорості діяльності виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та організацій Дрогобицької міської ради, просимо Дрогобицьку міську раду затвердити та забезпечити реалізацію "Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради" з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

У Порядку просимо затвердити Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному Порталі (сайті) Дрогобицької міської ради та офіційних сайтах КП (за умови їх наявності).

У Переліку має бути:
1. Загальна інформація по кожному підприємству:
1.1. Цілі діяльності комунального підприємства.
1.2. Основна діяльність (перелік всіх послуг, робіт, товарів).
1.3. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників і довідковою інформацією про місцезнаходження підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта).
1.4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.
2. Інформація про фінансовий стан по кожному підприємству:
2.1. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.
2.2. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог законодавства України або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, який здійснює функції з управління підприємством.
2.3. Річний план закупівель, включно зі змінами та додатками (у разі наявності).
2.4. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), які виникають у результаті державно-приватного партнерства.
2.5. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів“.
2.6. Перелік об’єктів комунального майна, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства.
3. Інформація про керівництво кожного комунального підприємства:
3.1. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику), заповнена декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.
3.2. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто з членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.
3.3. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства.
3.4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі звільненням.
3.5. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

Категорія

ІНШІ

Станом на 23 вересня петицію підписали 65 осіб з 65 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Кульчицька-волчко Марія Василівна

Дата створення:

26 січня 2017 р.