Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 373 громади!

Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств, Енергодарської міської ради та наглядові ради

Відповідно до Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності“, статей 4 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 14 та 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, ст. 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“, з метою забезпечення прозорості діяльності виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та організацій Енергодарської міської ради,

ВИМАГАЄМО:
Енергодарській міській раді затвердити та забезпечити реалізацію "Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств Енергодарської міської ради" з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

У Порядку просимо затвердити наступний Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному сайті Енегодарської міської ради:
1. Найменування комунального підприємства, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, розклад роботи; прізвище, ім’я та по-батькові керівника підприємства, заступників, їх фото, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, місце та графік прийому громадян.
2. Цілі діяльності комунального підприємства.
3. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.
4. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.
5. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства.
6. Виконавчий орган Енергодарської міської ради, у підпорядкуванні якого знаходиться комунальне підприємство (найменування, місцезнаходження, номери засобів зв'язку, прізвище, ім’я та по-батькові керівника).
7. Організаційна структура комунального підприємства з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями, прізвищем, ім’ям та по-батькові керівників, їх фото, службовими номерами засобів зв'язку, адресами електронної пошти, місцем та часом прийому громадян.
8. Оголошення про вакансії комунального підприємства, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
9. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) та декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).
10. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.
11. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.
12. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням.
13. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.
14. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування. Затверджені річні фінансові плани комунального підприємства, квартальні та річний звіти про виконання фінансових планів за останні три роки.
15. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.
16. Комунальне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
17. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".
8. Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства, в тому числі:
18.1. Обсяги бюджетних асигнувань за попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм.
18.2. Обсяги видатків, проведених за рахунок коштів бюджету за попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету).
19. Результати планових та позапланових ревізій, перевірок, аудиту, аналізу тощо, які проводились на комунальному підприємстві за останні три роки.
20. Наявність позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також судових рішень, учасником яких є комунальне підприємство. Суми кредиторської та податкової заборгованості.
21. Кількість службових відряджень керівника, працівників комунального підприємства, загальний обсяг витрат на службові відрядження.
22. Річний план закупівель суб’єкта господарювання комунальної власності міста Енергодар.
23. Інформація про перелік та умови надання послуг комунальним підприємством, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.
24. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, в тому числі і в судовому порядку, суб’єкта господарювання комунальної власності міста Енергодар, його дій чи бездіяльності. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік.
25. Ім’я, прізвище та по-батькові відповідальної за інформацію особи.

Також,

ВИМАГАЄМО: на найближчу сесію Енергодарської міської ради розробити та внести на розгляд "Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств Енергодарської міської ради", а також розробити та внести на розгляд проект рішення про наглядові ради до кожного комунального підприємства Енергодарської міської ради.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановний пане Олександре!


На Вашу електронну петицію про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств, Енергодарської міської ради та наглядові ради, розміщену на сайті Єдиної системи місцевих петицій 22.02.2019, підтриману мешканцями міста у кількості 165 осіб (станом на 26.02.2019), виконавчий комітет Енергодарської міської ради додатково повідомляє, що 15.03.2019 на пленарне засідання Енергодарської міської ради було винесено проект рішення «Про розгляд електронної петиції», за результатами розгляду якого Вашу петицію не було підтримано.
Додаток до рішення

Категорія

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Петицію підписали 168 осіб з 150 необхідних.

Переглянути список

Автор:

ДЄВОЧКІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Початок збору підписів:

22 лютого 2019 р.

Відповідь дана:

22 березня 2019 р.