Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 297 громад!

Пропозиція для більшої відкритості перед громадою вести онлайн трансляції, також, постійних засідань комісій ради.

Чи всюди дотримуються принципу “максимальної відкритості” публічної влади? Якщо є дії, то так і буде.

Спираючись на статтю 46 пункту 1 Закону України “Про місцеве самоврядування”:
Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.
Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законом.
Не секрет, що в Україні порушують це право.
Найчастіше це:

попередня реєстрація з погодженням, тобто доступ до засідань тільки з дозволу ради;
недопуск громадян в цілому;
вхід за наявності сидячих місць;
відсутність інформації про час та дату засідань.

Наголошуючи ,що згідно статті 1 Закону України “Про звернення громадян” можливе:
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Звернення можуть бути такі згідно статті 3 Закону України “Про звернення громадян”:
Пропозиція (зауваження);
Заява (клопотання);
Скарга.
Вони можуть бути індивідуальні чи колективні. Особлива форма колективного звернення є петиція передбачена статтею 23-1 Закону України “Про звернення громадян”.
На сьогодні є трансляція пленарних засідань (про які повідомляють громадськість мінімум за 10 днів) , але ще не ведуться трансляції засідань постійних комісій ради. Враховуючи вищевикладене, для збільшення відкритості дій публічної влади та для перегляду відео всіх сесій у субʼєктивний час (не тільки під час подій) пропоную:
Для збільшення відкритості діяльності публічної влади запровадити онлайн трансляції засідань постійних комісій ради.

Категорія

ІНШІ

Станом на 4 червня петицію підписали 0 осіб з 100 необхідних.

Переглянути список

Автор:

ДРОЗДОВСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

Дата створення:

20 січня 2022 р.