Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 222 громади!

Разрешение на установку автономного отопления

Просьба рассмотреть вопрос о разрешении установки автономного отопления в многоквартирных домах.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановний Миколо Анатолійовичу!

Відповідно до ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян» та Порядку розгляду електронної петиції, Вашу електрону петицію розглянуто.
За результатами розгляду звернення повідомляємо про наступне.
Відповідно до частини першої статті 13 ЦК України, цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.
Пунктом 25 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою КМУ № 630 від 21 липня 2005 року встановлено що, відключення споживача від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Самовільне відключення від мережі централізованого опалення та постачання гарячої води заборонено.
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, а саме Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказом від 22.11.2005 року №4 затверджено, «Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» (із змінами від 06.11.2007 року) (далі – Порядок).
Зазначеним Порядком встановлено, що для вирішення питання відключення окремого житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення його власники мають звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії (далі - Комісії) з письмовою заявою про відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання (далі - мережі ЦО і ГВП).
Для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП (далі - Комісія), призначає голову та затверджує її склад, затверджує положення про роботу комісії.
Порядком з 06.11.2007 року передбачено відключення від мереж ЦО і ГВП не окремих приміщень багатоквартирних будинків з ініціативи окремих споживачів, а відключення багатоквартирних будинків в цілому з ініціативи усіх споживачів, а органом (особою), що вирішує дане питання є лише - Комісія.
Комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї. Після вивчення наданих власником (власниками) документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП та улаштування індивідуальної (автономної) системи опалення та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. Комісії також вирішує питання щодо облаштування індивідуальної (автономної) системи опалення.
Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний строк надається заявникові. При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) опалення і відокремлення від мереж ЦО і ГВП. Проект індивідуального (автономного) опалення повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів.
Отже, у разі відключення від мережі ЦО (прийнятті позитивного рішення Комісією), споживач повинен мати облаштовану індивідуальну (автономну) систему опалення, яка повинна відповідати технічним умовам на цю систему.
Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж. Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП виконується монтажною організацією, яка реалізує проект, за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника, наймача (орендаря) приміщення або уповноваженої ними особи.
По закінченню робіт складається акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження.
Враховуючи те, що Порядок, містить в собі імперативні норми, що не допускають будь-яких відхилень від вичерпного переліку прав і обов’язків тих чи інших суб’єктів, тому для відключення Вашого приміщення від ЦО можливе після затвердження Головою Комісії акт на відключення від мережі централізованого опалення.
Спори, що виникають між фізичними, юридичними, фізичними і юридичними особами підлягають розгляду виключно в судовому порядку. Право громадянина на звернення до суду гарантовано Конституцією України і ст.3 Цивільно-процесуального кодексу України.
Додаток до рішення

Категорія

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО

Петицію підписали 330 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Смірнов Микола Анатолійович

Початок збору підписів:

11 січня 2019 р.

Відповідь дана:

18 лютого 2019 р.