Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 394 громади!

За створення на території Мереф'янської громади, Харківського району системи поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів

Небезпечні відходи у складі побутових відходів — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
На сміттєзвалищах під впливом атмосферних факторів елементи живлення, ртутні лампи та термометри, швидко руйнуються, а речовини, які є в їхньому складі, випаровуються та вимиваються. Дані відходи потребують спеціальних умов поводження, підлягають переробленню та утилізації.
Закон України «Про місцеве самоврядування», наділяє органи місцевого самоврядуваннями повноваженнями, щодо поводження з побутовими відходами на своїй території, зокрема Стаття 30. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку:
а) власні (самоврядні) повноваження:
- вирішення питань поводження з побутовими відходами…
- затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів
Відповідно до ст.35-1 ЗУ «Про відходи» Вимоги щодо поводження з побутовими відходами:
«Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.
Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.»
Розпорядження КМУ від 08.11.2017 №820-р “Про схвалення Національної стратегії поводження з відходами в Україні до 2030 року” визначає загальні заходи у сфері управління відходами у цілому та спеціальні заходи у сфері управління окремими видами відходів.
Спеціальними заходами, між інших, є:
1. У сфері твердих побутових відходів
- запровадження роздільного збирання та поводження з окремими небезпечними компонентами небезпечних відходів
2. У сфері небезпечних відходів
- створення централізованих потужностей для поводження з небезпечними відходами, що включатиме, зокрема:
створення системи збирання та транспортування небезпечних відходів;
З метою реалізації на практиці зазначених норм законів та нормативно-правових актів, та запобігання потрапляння шкідливих речовин у повітря, воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, ПРОПОНУЄМО:
Провести роботу зі встановлення контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (для збору відпрацьованих елементів живлення, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп) по всіх старостинських округах Мереф'янської громади, місця встановлення визначити за погодженням зі старостами і депутатами місцевої ради та надавачем послуг з вивезення ТПВ від населення.
Для обслуговування контейнерів задіяти компанію, що визначена органом місцевої влади надавачем послуг з вивезення ТПВ від населення і спеціалізовану компанію ліцензіата, що має відповідне обладнання для транспортування, зберігання та утилізації зазначених видів відходів.
Визначити джерела фінансування витрат на обслуговування встановлених контейнерів та утилізацію зібраних небезпечних відходів від населення (можливі джерела: включення складової на поводження з небезпечними відходами в тариф, кошти місцевого бюджету або інші, не заборонені законодавством джерела)

Категорія

ЕКОЛОГІЯ

Станом на 21 липня петицію підписали 3 особи з 150 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Морозов Олексій Валерійович

Дата створення:

15 листопада 2021 р.