Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 391 громадa!

 

ПОРЯДОК

розгляду електронних петицій, адресованих

Охтирській міській раді

(Додаток 2 до рішення міської ради від 26.01.2017 №611-МР

«Про внесення змін до Статуту  територіальної громади м. Охтирки та затвердження порядку розгляду електронних петицій, адресованих Охтирській міській раді»)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Охтирській міській раді( далі Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

 

1.2. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Охтирської міської ради(далі Петиція), яка подається через офіційний веб-сайт Охтирської міської ради, розглядається відповідно до статті  231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

 

1.3. Громадяни можуть звертатись з Петиціями до Охтирської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими нормативно- правовими актами України через веб- сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій.

 

  1. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 

 2.1. Для створення Петиції до Охтирської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради  www.omvk.sm.ua та розміщує текст електронної петиції. В Петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. та надання згоди на обробку своїх персональних даних.

       На офіційному веб-сайті Охтирської міської ради  здійснюється збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали Петицію.

 

2.2. Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на веб-сайті міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки  віддлом організаційно- кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Порядком.

 

2.3. Відповідальність за зміст Петиції несе її автор (ініціатор).

 

2.4. У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам статті 231 Закону України "Про звернення громадян" оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) із зазначенням причин відмови, не пізніше терміну, встановленого для оприлюднення.

 

                                      III. ЗБІР ПІДПИСІВ

 

3.1. Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

 

3.2. Повторні та однакові за змістом Петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюються, про що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

 

3.3. Петиція, адресована міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку 100 підписів громадян протягом 90 днів з дня оприлюднення петиції.

 

3.4. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається, як колективне звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян" про, що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

 

3.5. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк  набрала  необхідну кількість голосів на  її  підтримку, оприлюднюється відділом інформаційно - аналітичного та комп’ютерного забезпечення на офіційному веб-сайті міської ради  не  пізніше, як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції та  передається до відділу організаційно – кадрової роботи та контролю для реєстрації та подальшого розгляду відповідно до Регламенту виконавчого комітету Охтирської міської ради та Інструкції з діловодства в Охтирській міській раді та її виконавчих органів.

 

  1. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 

 4.1. Міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції, дає доручення щодо її розгляду постійній комісії   з питань правової політики, місцевого самоврядування та депутатської етики   Охтирської міської ради, або структурним підрозділам виконавчого комітету.

 

4.2. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

 

4.3. Якщо вирішення питань, піднятих у тексті Петиції, вимагають скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету - проект рішення щодо розгляду відповідної Петиції готується відповідальним виконавцем, зазначеним у резолюції міського голови. У такому разі строк її розгляду  продовжується  на  строк,  необхідний  для проведення відповідних засідань.

 

4.4. Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету, шляхом прийняття рішення, у порядку, визначенному чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету.

 

4.5. На засідання виконавчого комітету або сесії міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується  її автор (ініціатор).

 

4.6.Відповідь про результати розгляду Петиції із відповідним обґрунтуванням, підготовлену відповідальним виконавцем, не пізніше наступного робочого дня після завершення її розгляду, надсилається автору (ініціатору)  Петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради.

 

4.7. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігаються не менше трьох років з дня оприлюднення Петиції.