Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 370 громад!

У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ в черговий раз просимо – ВРЯТУЙТЕ ДІТЕЙ і мешканців мікрорайону «СЛОВВАЖМАШ» (в народі Машмет) від придорожніх «териконів столітнього» ПИЛУ !!!

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ - ВИКЛИКАЄ як ГОСТРІ, так і ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. Є переконливі свідоцтва, що зв'язують довгострокову схильність до впливу забруднення повітря з підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця, інсульту, хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), раку легенів і верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів, несприятливих наслідків вагітності (тобто низької народжуваності, передчасних пологів і зниженого ваги при народженні (немовлята, народжені з вагою менше 2,268 кг)), діабету і катаракти. Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР), що діє під егідою ВООЗ, встановило, що забруднення повітря є канцерогенним фактором. https://www.cleanairblueskies.org/ru/vy-znali/chasto-zadavaemye-voprosy-o-zagryaznenii-vozdukha
Жителі МАШМЕТУ неодноразово озвучували цю ПРОБЛЕМУ і усно і в формі офіційних запитів і в соцмережах міста ( https://www.facebook.com/groups/190431569301606/posts/371917674486327 ) на незадовільний стан дорожнього полотна, частки грунтової пилу і транспортних відходів з боків дороги (тому що періодично - бордюри відсутні геть) через що вся грязь переноситься на дорогу і в вигляді пилу розноситься по мікрорайону і проникає в легені людей не тільки на вулиці, але й просочується чорним «нальотом» через вікна - в школу, квартири, будинки і т.д.
Наклав додатковий негативний відбиток на дану проблему - посилений потік транспорту пов'язаний з ремонтом міського моста й зробивший дороги мікрорайону центральними магістралями ...
Так ... дороги десь заштопали - підлатали «ямковим» способом - клаптик цементу тут, клаптик цементу там, а «столітні терикони» пилу з боків дороги вже встигли частково обрости травою за літо, як стояли пильові терикони так і стоять - і щодня піднімаються у вигляді тучь пилу, розносяться по повітрю і наносять ШКОДУ ЗДОРОВ'Ю всім жителям мікрорайону - особливо ДІТЯМ...
... і до того ж машметовци звертають увагу, що дорогу ремонтували по ходу руху маршрутного таксі, яка була розбита і яку «ямочно» заштопали, але «спритні» водії, щоб не очікувати довжелезну чергу об'їжджали і об'їжджають хто де умудриться - перед дворами - між вулицями приватного сектора – тому дорожнє полотно мікрорайону «СЛОВВАЖМАШ» за цей «об'їзний період» прийшло в занепад і його потрібно ПРОРЕВІЗУВАТИ й ВІДРЕМОНТУВАТИ хоча б на початку 2022 года ...
Машметовці чекали - довго чекали - входили в непрості «життєво-політичні» обставини СЛОВ'ЯНСЬКА - в серпні на кшталт пообіцяли до 1 вересня зробити … і ...
ДІТИ пішли в школу, а школа перебувае прям біля дороги з «териконами столітньої» пилу і ходять в їдальню теж по дорозі і через дорогу ...
Постові бабусі МАШМЕТУ раніше засідали на одиничних зупинках маршрутного таксі (тепер лають як попало всіх до ... і туляться біля під'їздів де ще збереглися лавочки) й теж гучно просили озвучити прохання – прибрати ПИЛ з ДОРОГИ ....... , а також попросили встановити затверджені зупинки з лавочками по всьому руху маршрутного таксі №14 та №17 (на мікрорайоні відсутні лавочки, альтанки, спортзал і т.д. і т.д.) ...
...
У зв'язку з поганою якістю повітря виникають труднощі в контексті забезпечення сталого розвитку для всіх країн, зокрема, в містах і міських районах в країнах, що розвиваються, де рівні забруднення повітря перевищують граничні норми, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Керівних принципах щодо якості повітря.
https://www.un.org/ru/observances/clean-air-day
ЗДОРОВЕ ПОВІТРЯ – ЗДОРОВА ПЛАНЕТА – тема Міжнародного дня чистого повітря для блакитного неба в 2021 році, що підкреслює медичний аспект проблеми забруднення повітря, особливо в умовах пандемії COVID-19. Цього року акцент робиться на пріоритетності потреби в здоровому повітрі для всіх, при цьому розмова ведеться досить широко, щоб охопити інші найважливіші питання, такі як зміна клімату, здоров'я людини і планети, а також цілі в галузі сталого розвитку. Цей день служить закликом до дії, щоб об'єднати наші зусилля і заявити про наше ПРАВО на ЧИСТЕ ПОВІТРЯ !!!
....
…..............................................................................................

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОГО ВОЗДУХА в очередной раз просим – СПАСИТЕ ДЕТЕЙ и жителей микрорайона «СЛАВТЯЖМАШ» (в народе МАШМЕТ) от придорожных «терриконов столетней» ПЫЛИ !!!
...
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА - ВЫЗЫВАЕТ как ОСТРЫЕ, так и ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Имеются убедительные свидетельства, связывающие долгосрочную подверженность воздействию загрязнения воздуха с повышенным риском ишемической болезни сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рака легких и верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, неблагоприятных исходов беременности (т.е. низкой рождаемости, преждевременных родов и пониженного веса при рождении (младенцы, рожденные с весом менее 2,268 кг)), диабета и катаракты. Международное агентство по изучению рака (МАИР), действующее под эгидой ВОЗ, установило, что загрязнение воздуха является канцерогенным фактором. https://www.cleanairblueskies.org/ru/vy-znali/chasto-zadavaemye-voprosy-o-zagryaznenii-vozdukha
Жители МАШМЕТА неоднократно озвучивали данную ПРОБЛЕМУ и устно и в форме официальных запросов и в соцсетях города ( https://www.facebook.com/groups/190431569301606/posts/371917674486327/ ) на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, частицы почвенной пыли и транспортных отходов по бокам дороги ( т.к. периодически - бордюры отсутствуют напрочь) из-за чего вся грязь переносится на дорогу и в виде пыли разносится по микрорайону и проникает в легкие людей не только на улице, но и просачивается черным «налетом» через окна - в школу, квартиры, дома и т.д.
Наложил дополнительный негативный отпечаток на данную проблему усиленный поток транспорта связанный с ремонтом городского моста и сделавшей дороги микрорайона центральными магистралями …
Да… дороги где-то заштопали – подлатали «ямочным» способом – клаптик цемента тут, клаптик там, а «столетние терриконы» пыли по бокам дороги уже успели частично обрасти травой за лето, как стояли так и стоят – и ежедневно подымаются в виде тучь пыли, разносятся по воздуху и наносят ВРЕД ЗДОРОВЬЮ всем жителям микрорайона – особенно ДЕТЯМ …
… и к тому же машметовцы обращают внимание, что дорогу ремонтировали по ходу движения маршрутного такси, которая была разбита и которую «ямочно» заштопали, но «находчивые» водители, чтобы не ожидать длиннейшую очередь объезжали и объезжают кто где умудрится – перед дворами – между улицами частного сектора – поэтому дорожное полотно микрорайона «СЛАВТЯЖМАШ» за этот «объездной период» пришло в упадок и его нужно ПРОРЕВИЗИРОВАТЬ и ОТРЕМОНТИРОВАТЬ хотя бы в начале 2022 года …
Машметовцы ждали – долго ждали – входили в непростые «жизненно-политические» обстоятельства СЛАВЯНСКА – в августе вроде пообещали к 1 сентябрю сделать … и …
ДЕТИ пошли в школу, а школа находиться прям у дороги с «терриконами столетней» пыли и ходят в столовую тоже по дороге и через дорогу…
Постовые бабушки МАШМЕТА ранее заседавшие на единичных остановках маршрутного такси (теперь ругают почем зря всех до … и ютятся у подъездов где еще сохранились лавочки) тоже громогласно просили озвучить просьбу – УБРАТЬ ПЫЛЬ С ДОРОГИ ……. , а также попросили установить утвержденные остановки с лавочками по всему движению маршрутного такси №14 и №17 (на микрорайоне отсутствуют лавочки, беседки, СпортЗал и т.д. и т.д.)…

В связи с плохим качеством воздуха возникают трудности в контексте обеспечения устойчивого развития для всех стран, в частности, в городах и городских районах в развивающихся странах, где уровни загрязнения воздуха превышают предельные нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения в Руководящих принципах относительно качества воздуха.
https://www.un.org/ru/observances/clean-air-day
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ – ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА — тема Международного дня чистого воздуха для голубого неба в 2021 году, что подчеркивает медицинский аспект проблемы загрязнения воздуха, особенно в условиях пандемии COVID-19. В этом году акцент делается на приоритетности потребности в здоровом воздухе для всех, при этом разговор ведется достаточно широко, чтобы охватить другие важнейшие вопросы, такие как изменение климата, здоровье человека и планеты, а также цели в области устойчивого развития. Этот день служит призывом к действию, чтобы объединить наши усилия и заявить о нашем ПРАВЕ на ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ !!!

Категорія

ІНШІ

Станом на 25 лютого петицію підписали 26 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

МОРОЗ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Дата створення:

7 вересня 2021 р.