Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 370 громад!

Щодо приведення у відповідність до законодавства Регламенту Слов’янської міської ВЦА та забезпечення своєчасного ознайомлення громади із проектами та прийнятими рішеннями

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення.
Як зазначено на офіційному сайті slavrada.gov.ua: «З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності Слов’янської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 07.10.2020 №1249 "Про затвердження Положення про набори даних Слов’янської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" визначено Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Слов’янська міська рада (Слов’янська міська ВЦА).
Але, в супереч заявленій на офіційному сайті інформації, Регламентом Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області взагалі не передбачено процедуру публікації проектів рішень (розпоряджень), прописана тільки процедура публікації регуляторних актів. І як наслідок більше 85% Розпоряджень керівника Слов’янської міської Військово-цивільної адміністрації не публікуються як проекти. Їх публікація здійснюється лише за фактом прийняття, а у окремих випадках «заднім числом».
Водночас звертаємо увагу, що проекти рішень органів місцевого самоврядування можуть мати ознаки регуляторних актів та потребувати дотримання процедур, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон №1160).
На виконання вимог Закону № 1160 кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Проект рішення органу місцевого самоврядування, який є регуляторним актом оприлюднюється разом із відповідним аналізом регуляторного впливу, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а також сільських, селищних та міських голів, проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.
Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.
Отже з урахуванням вимог Закону № 1160, проекти рішень органів місцевого самоврядування, що за своїми ознаками є регуляторними актами, підлягають обов’язковому оприлюдненню з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань не пізніше ніж за один місяць до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради, а проекти рішень органів місцевого самоврядування, які не є регуляторними актами підлягають обов’язковому оприлюдненню не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення.
Звертаємо увагу, що відповідно до пунктів 1.1 та 1.2 Регламенту Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області, що затверджено Розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації від 13.10.2021 № 197 Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація Краматорського району Донецької області – це тимчасовий державний орган, утворений Указом Президента України від 26.05.2021 № 210/2021 «Про утворення військово-цивільної адміністрації», є юридичною особою публічного права, що здійснює на території Слов’янської міської територіальної громади повноваження Слов’янської міської ради, її виконавчих органів, Слов’янського міського голови та інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації». Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація Краматорського району Донецької області здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», чинного законодавства України, нормативно-правових актів керівника Слов’янської міської ВЦА, рішень міської ради, її виконавчого комітету і цього Регламенту. Слов’янська міська ВЦА діє у межах законодавства України самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Вказані обставини призводять до нехтування своїм обов’язком Слов’янської міської ВЦА про публікацію проектів рішень (розпоряджень) керівника Слов’янської міської ВЦА, які в свою чергу стосуються інтересів юридичних та фізичних осіб, що призводить до порушення законних прав громадян.
У зв’язку з наведеним, з метою недопущення порушень закону та забезпечення Слов’янської міської ВЦА відкритістю і гласністю в своїй роботі, пропонуємо:
1. У місячний термін, із залученням спеціалістів, розробити систему публікації проектів рішень (розпоряджень), яка би унеможливила публікацію проектів і розпоряджень «заднім числом».
2. Протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання петиції, внести відповідні зміни в Регламент Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області, що затверджено Розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації від 13.10.2021 № 197 шляхом викладення (встановлення) в ньому процедури публікації проектів рішень (розпоряджень) керівника Слов’янської міської ВЦА відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання петиції, надати на ознайомлення посадові обов’язки особи, яка відповідальна за оприлюднення проектів рішень (розпоряджень).

Категорія

ІНШІ

Станом на 29 лютого петицію підписали 11 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Котляров Віталій Олександрович

Дата створення:

21 грудня 2021 р.