Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 394 громади!

Додаток

до рішення 7 сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 29.04.2021 року № 528-7тіІ

ПОРЯДОК

подання та розгляду електронної петиції, адресованої Слобожанській селищній раді

 

1.            Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Слобожанській селищній раді (далі - Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання вимог статті 231 Закону України «Про звернення громадян».

2.            Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції, адресованої до Слобожанської селищної ради.

3.            Електронна петиція - особлива форма колективного звернення громадян до Слобожанської селищної ради (далі - Петиція), яка є однією із форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

4.            Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Слобожанської селищної ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

5.            Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Слобожанської селищної ради через офіційний веб-сайт Слобожанської селищної ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, які забезпечують:

-              можливість створення Петиції автором (ініціатором);

-              безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

-              електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без

участі громадянина;

-              фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином;

-              електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

6.            Електронна петиція подається в електронній формі, для чого автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на веб-сайті. Електронна петиція повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина чи представника групи осіб або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

7.            Ініціатор звернення в Петиції викладає суть порушеного питання, пропозицію щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначає її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

8.            Електронна петиція, адресована до Слобожанської селищної ради, подається ініціатором через офіційний веб-сайт Слобожанської селищної ради шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Електронні петиції».

9.            Для подання електронної петиції, яка адресована до Слобожанської селищної ради ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради.

10.         Петиція оприлюднюються на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції Відділу загальної роботи (далі - Відділ) та юридичним відділом на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, про що юридичним відділом готується відповідний висновок.

Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

11.         У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

12.         Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні Електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

13.         Громадянин, який бажає підтримати Петицію, реєструється на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

14.         Петиція до Слобожанської селищної ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 140 підписів громадян.

15.         Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до Відділу із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

16.         Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради.

17.         Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо розгляду та вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

18.         Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

19.         Організацію розгляду електронних петицій, адресованих до Слобожанської селищної ради, забезпечує Відділ.

20.         Про початок розгляду Петиції Відділ не пізніше наступного робочого дня повідомляє виконавчому органу селищної ради, до повноважень якого належить розгляд порушених у петиції питань, та передає її на опрацювання.

21 . Виконавчий орган селищної ради, до повноважень якого належить розгляд порушених у петиції питань, визначає заінтересовані виконавчі органи селищної ради, підприємства, установи, організації та заклади, що належать до селищної комунальної власності, які подають пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями не пізніше двох робочих днів до закінчення терміну розгляду петиції.

22.         Протягом двох робочих днів виконавчий орган селищної ради, до повноважень якого належить розгляд петиції, опрацьовує та узагальнює одержані від інших виконавчих органів матеріали та пропозиції, готує відповідь автору (ініціатору) петиції про результат розгляду та передає її до Відділу загальної роботи.

23.         Якщо вирішення питань, порушених у тексті петиції, вимагає розгляду на засіданні Слобожанської селищної ради або виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, виконавчий орган, до повноважень якого належить розгляд порушеного питання, готує відповідний проект рішення та інформує Відділ про винесення відповідного проекту рішення на чергове засідання Слобожанської селищної ради або виконавчого комітету. У такому разі строк розгляду Петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідного засідання, про що Відділ повідомляє автора (ініціатора) петиції.

На засідання селищної ради або виконавчого комітету, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, порушених у тексті Петиції.

24.         Після розгляду Петиції на засіданні селищної ради або виконавчого комітету селищної ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

25.         Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради, а також

надсилається у письмовому або сканованому вигляді автору (ініціатору) Петиції на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

26.         Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

Секретар селищної ради

Л. Лагода