Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 391 громадa!

Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми

додаток до рішення Сумськї міської ради від 25.10.2017 року № 2692-МР

«Про затвердження Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів та визначає механізми роботи з електронними петиціями в органах місцевого самоврядування міста Суми.

1.2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Сумської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів Сумської міської ради щодо вирішення питань, які належать до їх повноважень, яке, за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове для розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми у визначеному цим Положенням порядку.

           2. Створення електронної петиції

2.1. Для створення електронної петиції її автору (ініціатору) необхідно пройти реєстрацію петиції на офіційному веб – сайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, надати згоду на обробку своїх персональних даних, заповнити спеціальну форму та розмістити текст електронної петиції. 

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, пропозиції щодо вирішення порушеного питання, очікуваний результат від реалізації електронної петиції, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адреса електронної пошти, поштова адреса для отримання письмової відповіді.

2.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, матеріали та висловлювання, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну інформацію щодо третіх осіб.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).

2.3.  Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» після перевірки департаментом комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (далі – Робочий орган) протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.4. У разі невідповідності електронної петиції встановленим пунктами 2.1.-2.2. розділу 2 Положення вимогам, а також у випадку подання петиції аналогічної до вже розміщених, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що Робочим органом повідомляється автору із зазначенням причин відмови не пізніше строку, встановленого для її оприлюднення.

Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 2.1. розділу 2 цього Положення.

2.5. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена.

3. Збір підписів

3.1.  Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів,  є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Органи місцевого самоврядування міста Суми при зборі підписів на підтримку  електронної петиції забезпечують:

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

3.3.   На офіційному веб-сайті Сумської міської ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію, із зазначенням дати і часу підписання петиції кожним громадянином.

3.4.  Електронна петиція, адресована органам місцевого самоврядування міста Суми, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 250 (двохсот п’ятидесяти) підписів громадян протягом 45 (сорока п’яти) днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. Для участі у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти. Кожна особа може проголосувати за електронну петицію лише один раз.

3.5. У випадку виявлення Робочим органом на офіційному веб-сайті Сумської міської ради підписів, що містять ознаки повторюваності/подібності або інші ознаки, які б свідчили про можливість недотримання при голосуванні вимог пункту 3.4. розділу 3 Положення – такі підписи Робочий орган не враховує та видаляє, про що із зазначенням аргументації повідомляє особу на її електронну пошту, а також додає повідомлення про це на сторінці збору підписів електронної петиції.

3.6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», про що Робочий орган повідомляє автору (ініціатору) петиції.

3.7. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка впродовж установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Сумській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву, адресу електронної пошти та поштову адресу громадського об’єднання для надсилання відповіді.

 4. Розгляд електронної петиції

4.1.   Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється Робочим органом на офіційному веб-сайті Сумської міської ради не пізніше трьох робочих днів після цього, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше двох робочих днів після отримання такої петиції.

4.2. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування міста Суми, забезпечує Робочий орган.

4.3. Сумський міський голова не пізніше одного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, з метою вирішення питань, порушених у ній чи врахування поданих пропозицій, надає доручення/вказівку відповідним виконавчим органам Сумської міської ради опрацювати питання та, за результатами, підготувати проект рішення Сумської міської ради чи її виконавчого комітету або, у виняткових випадках, надати відповідь автору (ініціатору) петиції без підготовки проекту рішення.

Виконавчий орган Сумської міської ради, який отримав доручення/вказівку, вивчає ситуацію, визначає всі можливі шляхи її вирішення та готує проект рішення у двох редакціях:

1) про підтримку електронної петиції та вжиття відповідних заходів з метою вирішення питань, порушених у ній;

2) про непідтримку електронної петиції.

 У випадку прийняття рішення про непідтримку електронної петиції у його преамбулі обов’язково мають зазначатися обґрунтовані підстави прийняття такого рішення.

4.4. У виняткових випадках, коли питання, порушене в електронній петиції вже врегульовано або кошти на його вирішення передбачено на поточний або наступний рік – допускається надання відповіді автору (ініціатору) петиції із відповідним обґрунтуванням без винесення її на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету.

У випадку невдоволення автора (ініціатора) петиції змістом або повнотою отриманої відповіді, за його письмовим зверненням, вказане питання підлягає обов’язковому розгляду Сумською міською радою або її виконавчим комітетом шляхом розгляду проекту рішення у двох редакціях, передбачених пунктом 4.3. розділу 4 Положення.

4.5. Визначений Сумським міським головою виконавчий орган Сумської міської ради протягом десяти робочих днів повідомляє автора (ініціатора) електронної петиції на електронну пошту, вказану під час реєстрації, про підготовку відповідного проекту рішення або, у випадках встановлених пунктом 4.4. розділу 4 Положення, надає йому відповідь, яку надсилає на електронну пошту та у письмовому вигляді, а Робочий орган – оприлюднює її на офіційному веб – сайті Сумської міської ради та надсилає у письмовому та електронному вигляді громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.

Керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні за підготовку проекту рішення чи надання відповіді, несуть персональну дисциплінарну відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за всебічне вивчення питання, пошук шляхів вирішення проблеми, якість та оперативність підготовки проекту рішення чи надання відповіді.

При внесенні проекту рішення на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету – строк розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для підготовки та розгляду проекту рішення на відповідному засідання.

Підготовка та візування проекту рішення відбувається згідно з вимогами чинного законодавства та регламентів роботи відповідних органів місцевого самоврядування.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Суми, автор (ініціатор) електронної петиції має право представити її на слуханнях. У такому разі строк розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення слухань.

При підготовці проекту рішення виконавець обов’язково проводить консультації з автором (ініціатором) петиції.

4.6. Розгляд  проекту рішення про підтримку чи непідтримку електронної петиції здійснюється на найближчій сесії Сумської міської ради  чи  засіданні її виконавчого комітету з урахуванням вимог  та  у порядку, визначеному чинними нормативними актами.

На сесію Сумської міської ради чи засідання її виконавчого комітету запрошується автор петиції, який має право для співдоповіді.

4.7.  Інформація про підтримку або непідтримку електронної петиції відповідним органом місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду Робочим органом оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, надсилається автору (ініціатору) електронної петиції на електронну пошту та поштову адресу, вказані під час реєстрації, а також надсилається у письмовому та електронному вигляді громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.

4.8. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції. Відповідальним за зберігання такої інформації визначається Робочий орган.

5. Прикінцеві та перехідні положення

5.1. Після набрання чинності даним Положенням збір підписів, який розпочато до набрання його чинності, на підтримку електронної петиції здійснюється наступним чином:

5.1.1. Якщо не пройшло 30 днів з дати початку збору підписів – Робочим органом або відповідальною особою громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів, вносяться зміни до електронної петиції в частині строку збору підписів, який визначається у 45 днів з дати оприлюднення електронної петиції на офіційному веб – сайті Сумської міської ради чи на веб – сайті громадського об’єднання;

5.1.2. Якщо пройшло більше 30 днів з дати початку збору підписів – строк збору підписів не змінюється і складає три місяці з дати оприлюднення електронної петиції на офіційному веб – сайті Сумської міської ради чи на веб – сайті громадського об’єднання.

5.2. Розгляд електронних петицій, які після набрання чинності даним Положенням, набрали необхідну кількість голосів протягом установленого строку відбувається відповідно до розділу 4 Положення.