Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 391 громадa!

Забезпечити фінансування поділу класів на підгрупи

Враховуючи ситуацію, що склалася із припиненням у поточному навчальному році поділу класів на підгрупи, вимагаємо забезпечити належне фінансування за рахунок коштів міського бюджету всіх видатків на здійснення навчального процесу із застосуванням минулорічної практики розподілу класів на підгрупи з вивчення окремих дисциплін (зокрема, англійської мови, інформатики, української мови) у всіх школах міста без виключення.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Уважно розглянувши Вашу електронну петицію від 05.09.2018 року щодо забезпечення належного фінансування для розподілу класів на групи з вивчення окремих дисциплін, повідомляємо наступне.
У наказі Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (для 5-9 класів) чітко визначено про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів. Але в той же час у наказі Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (для 2-4 класів) визначено, що у початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів, тоді як в наказі Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 10-11 класів) взагалі не вказується про поділ класів на групи при вивченні окремих дисциплін.
З метою визначення обсягу коштів, необхідних для забезпечення у школах міста поділу на групи при вивченні окремих предметів на 2018 – 2019 навчальний рік, управлінням освіти і науки Сумської міської ради разом з департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради були проведені розрахунки з урахуванням мережі класів, контингенту учнів та наказів Міністерства освіти і науки України.
Сумською міською радою прийнято рішення про виділення додаткових коштів на галузь «Освіта» на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти для поділу класів на групи при вивченні окремих дисциплін. Кошти буди розподілені між закладами освіти.
Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.
Автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.
Частиною 1 статті 26 Закону України «Про освіту» визначено, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.
Згідно із частиною 1 статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Враховуючи вищевикладене, керівник закладу має право вибирати першочерговий пріоритет функціонування закладу освіти за наявності необхідної матеріально – технічної бази та умов для організації навчального процесу на належному рівні, дотримуючись статті 51 Бюджетного Кодексу України.
Додаток до рішення

Категорія

ОСВІТА

Петицію підписали 580 осіб з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Димовська Валентина Володимирівна

Початок збору підписів:

5 вересня 2018 р.

Відповідь дана:

24 вересня 2018 р.