Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 391 громадa!

Переведення шкіл міста Суми на дистанційне навчання до кінця 2020 року.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації у місті та постійним зростанням показників захворюваності на COVID-19 доцільним є переведення шкіл міста на дистанційну освіту до закінчення 2020 року. Даний крок дозволить зберегти здоров`я наших дітей та педагогічного персоналу, а також дасть змогу зменшити швидкість поширення вірусу.
Не можна наражати життя дітей на небезпеку, тому прошу розгянути цю петицію та перевести школи міста Суми на дистанційне навчання до кінця 2020 року.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Доводимо до Вашого відома, що електронна петиція «Переведення шкіл міста Суми на дистанційне навчання до кінця 2020 року» 19 листопада 2020 року набрала необхідну кількість підписів.
Відповідно до пункту 4.3. розділу 4 Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми (надалі-Положення), затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2692-МР, Сумський міський голова не пізніше одного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, з метою вирішення питань, порушених у ній чи врахування поданих пропозицій, надає доручення/вказівку відповідним виконавчим органам Сумської міської ради опрацювати питання та, за результатами, підготувати проект рішення Сумської міської ради чи її виконавчого комітету або, у виняткових випадках, надати відповідь автору (ініціатору) петиції без підготовки проекту рішення.
Виконавчий орган Сумської міської ради, який отримав доручення/вказівку, вивчає ситуацію, визначає всі можливі шляхи її вирішення та готує проект рішення у двох редакціях:
1) про підтримку електронної петиції та вжиття відповідних заходів з метою вирішення питань, порушених у ній;
2) про непідтримку електронної петиції.
У випадку прийняття рішення про непідтримку електронної петиції у його преамбулі обов’язково мають зазначатися обґрунтовані підстави прийняття такого рішення.
Пунктом 4.4. розділу 4 Положення передбачено, що у виняткових випадках, коли питання, порушене в електронній петиції вже врегульовано або кошти на його вирішення передбачено на поточний або наступний рік – допускається надання відповіді автору (ініціатору) петиції із відповідним обґрунтуванням без винесення її на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету.
У випадку невдоволення автора (ініціатора) петиції змістом або повнотою отриманої відповіді, за його письмовим зверненням, вказане питання підлягає обов’язковому розгляду Сумською міською радою або її виконавчим комітетом шляхом розгляду проекту рішення у двох редакціях.
Опрацювавши Вашу петицію повідомляємо, що змінами, які вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641», пункт 15 викладено в новій редакції, яким скасовано норму заборони відвідування закладів освіти здобувачами освіти.
Крім того, скасовано норму щодо встановлення органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, що було визначено пунктом 16 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641.
Пункт 10 постанови доповнено пунктом 16 такого змісту «відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти».
Відповідно до статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.
Отже, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та чинними нормативно-правовими актами.
Із зазначеного випливає, що виконання постанови Кабінету Міністрів України, як нормативно-правового акту є обов’язковим для органів місцевого самоврядування, і прийняття інших рішень є поза межами наданих повноважень.
Звертаємо увагу, що Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року №1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання» передбачено, що «організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно за бажанням учнів, їх батьків. Батьки створюють належні та безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.
Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється закладом освіти на підставі рішення педагогічної ради, за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення.
Для організації дистанційної форми здобуття освіти заклад освіти створює у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів (груп) визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).
Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання».
Враховуючи вищезазначене, батьки мають право звернутися до керівника закладу загальної середньої освіти з відповідною заявою щодо організації дистанційного навчання для своїх дітей.
Додаток до рішення

Категорія

ОСВІТА

Петицію підписали 451 особа з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Гончаренко Леся Леонідівна

Початок збору підписів:

19 листопада 2020 р.

Відповідь дана:

2 грудня 2020 р.