Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 236 громад!

Створення єдиної системи громадського транспорту в місті Суми

Громада потребує і заслуговує на сучасну та розвинену транспорту інфраструктуру в місті. Для створення такої потрібно негайно вносити наступні зміни:

1. Закупівля сучасного (відповідність всім ЕВРО стандартам) та місткого транспорту (автобуси, тролейбуси).
2. Створення та використання ТІЛЬКИ електронної системи оплати проїзду.
3. Встановлення адекватних та справедливих тарифів.
4. 100% дотримання графіку руху (облаштування зупинок електронними табло, які відображають інформацію про маршрут та час, яких залишився до його прибуття на зупинку).
5. Зробити першу полосу проїзжої частини по ВСЬОМУ місту ТІЛЬКИ для громадського транспорту (як у Києві).
6. Розірвання угод (договорів) зі всіма приватними перевізниками в місті Суми. Тільки комунальний транспорт! Гроші повинні йти не по карманах, а в бюджет міста та КП (для їх же розвитку).
7. Кадрові чистки в відповідних органах та організаціях. Потрібно призначати людей, які розуміють хоч трішки в менеджменті та управлінні, а не дурнів.
8. Змусити контролерів та кондукторів почати працювати. Багато людей їздить безкоштоно тільки по тій причині, що кондуктор сидить і не хоче вставати і працювати. Контролерів не бачив років 10 взагалі. Штрафувати за безквитковий ніхто нікого не хоче.ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

За результатами розгляду електронної петиції «Створення єдиної системи громадського транспорту в місті Суми» повідомляємо наступне відповідно до переліку порушених питань.

По першому питанню: міською цільовою (комплексною) Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Сумської міської ради від 24.12.15 № 150-МР (зі змінами), передбачено оновлення парку тролейбусів та автотранспорту із визначенням суми видатків, джерел фінансування, кількості рухомого складу, що планується придбати. При цьому зазначаємо, що вказана програма розроблена відповідно до вимог наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових Програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

В свою чергу, закупівля міського комунального транспорту в контексті процедури здійснюється відповідно до положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Так, п. 3. ч. 1 ст. 1 Закону визначено, що державна закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону замовники - органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак:
- юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
- органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
- у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

П. 12 ч. 1 ст. 1 Закону встановлено, що комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом.

Ст. 22 Закону встановлено вимоги до документації конкурсних торгів. Зокрема, згідно із п.3 ч. 2 цієї статті Закону конкурсна документація повинна містити:
- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Таким чином, з урахуванням наведених вище положень Закону повідомляємо, що замовником державних закупівель у розглядуваному випадку є юридична особа, а саме: КП СМР «Електроавтотранс». Відповідно вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (у даному випадку тролейбусів та автобусів) мають визначатися у розробленій та затвердженій замовником документації конкурсних торгів.

З огляду на таке, питання закупівлі сучасного та місткого транспорту (автобуси, тролейбуси) реалізовуються в площині чинного законодавства, а не шляхом прийняття акту органів місцевого самоврядування.

Особливу увагу також слід звернути на те, що з 1 січня цього року Україна перейшла на екологічні стандарти Євро-5. Наразі вітчизняні виробники переходять на виробництво нових модифікацій пасажирського транспорту з урахуванням існуючих європейських вимог до громадського транспорту.

По другому питанню: щодо створення та використання електронної системи оплати проїзду повідомляємо, що враховуючи масштабність та складність розробки проекту та його реалізації, з метою формування єдиного підходу та прийняття об’єктивних пропозицій з даного питання було підготовлено розпорядження міського голови «Про створення робочої групи з питань запровадження електронної системи оплати проїзду в м. Суми».

До складу робочої групи включено посадовців Сумської міської ради, депутатів Сумської міської ради та Вас, як автора петиції з відповідного питання. Звертаємо Вашу увагу на те, що такий підхід до вирішення проблеми є об’єктивною необхідністю, оскільки потрібно визначитися не лише із відповідальними виконавцями проекту, орієнтовним обсягом та джерелами його фінансування, а також безпосередньо із моделлю, на базі якої буде впроваджуватися електронна система оплати проїзду.

По третьому питанню: тарифи на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування встановлюються рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради на підставі пп.2. п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вказані тарифи формуються згідно із наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)» та наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного» (зі змінами). З огляду на викладене, органи місцевого самоврядування приймають рішення з питань встановлення тарифів на транспортні послуги на підставі зазначених підзаконних нормативно-правових актів.

По четвертому питанню: з питання 100% дотримання графіків руху інформуємо Вас, що електронні табло на зупиночних пунктах із відображенням інформації про маршрут та час прибуття пасажирського транспорту відображають поточну інформацію про рух пасажирського транспорту.

Такі засоби призначені для інформаційного оповіщення пасажирів. З метою контролю за виконанням рейсів комунальним транспортом Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Сумської міської ради від 24.12.15 № 150-МР (зі змінами), передбачено видатки на виконання завдання «Модернізація моніторингу пасажирських перевезень» у сумі 834,0 тис грн. (придбання датчиків GPS, їх монтаж та наладка, а також придбання програмного забезпечення).

По п’ятому питанню: організація руху на вулично-дорожній мережі населених пунктів у цілому визначається відповідним розділом комплексної схеми транспорту та комплексною схемою (проектом) організації дорожнього руху, розроблення яких здійснюється згідно з ДБН 360, ДБН Б. 1-2, тимчасовими нормами проектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України, іншими чинними нормативними документами (п. 1.9 ДБН В.2.3-5-2001 С.3).
Комплексна схема транспорту розробляється на основі затвердженого у встановленому порядку генерального плану міста бажано однією і тією ж проектною організацією з урахуванням авторських прав розробників генерального плану міста (п.1.2 ДБН Б.1-2-95). Таким чином, зазначене питання має вирішуватися відповідно до вимог підзаконних нормативних актів технічного характеру.

По шостому питанню: Згідно із ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічну норму передбачено ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України.
Відповідно до пп. 3 п. 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, Організатор має право достроково розірвати договір (позбавити дозволу) з автомобільним перевізником у разі порушення ним умов договору (дозволу). Підстави для розірвання Договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, зокрема в односторонньому порядку, визначено цим договором. Також зазначаємо, що розірвання договорів у разі виникнення такої необхідності (за наявності підстав для розірвання в односторонньому порядку, передбачених договором) є правом, але в жодному випадку не обов’язком Організатора та може бути використане Організатором у будь-який час. Отже, порушене питання реалізується відповідно до вимог чинного законодавства та договірних умов, а не шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Сумської міської ради.

По сьомому питанню: Право на працю відповідно до ст. 43 Конституції України є невід’ємним правом громадян. Конституцією також гарантується право від незаконного звільнення.
Припинення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється з підстав, визначених КЗпП України та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». При цьому зазначаємо, вказане питання містить посягання на права людини, а тому не може бути прийняте до розгляду.

По восьмому питанню: питання роботи кондукторів та контролерів КП СМР «Електроавтотранс» є господарським питанням, а згідно із Статутом підприємства (рішення Сумської міської ради від 23.02.2011 № 244-МР, такі питання вирішуються ним самостійно.

Згідно із інформацією КП СМР «Електроавтотранс» станом на 18.03.2016 року недостатня кількість кондукторів складає тринадцять чоловік. З метою вирішення цього питання підприємством вжито наступних заходів:
- надано замовлення до Сумського міського центру зайнятості;
- у тролейбусах розміщені оголошення про працевлаштування на посаду кондуктора.
Контролерів у штатному розкладі підприємства на даний час немає. Контроль виконують інженерно-технічні працівники відповідно до графіка контролю, на підставі наказу по підприємству № 248 від 07.03.2016 року.

Щодо штрафів за безквитковий проїзд інформуємо, що ст. 135 КУпАП передбачено накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду за вказане адміністративне правопорушення. Згідно із ч. 1 ст. 254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Враховуючи викладене повідомляємо, що працівники комунального підприємства не мають права самостійно складати адміністративні протоколи, оскільки не належать до переліку осіб, яким законодавством надано право на вчинення відповідних дій. Зважаючи на необхідність вирішення зазначеної проблеми повідомляємо, що керівництвом КП СМР «Електроавтотранс» опрацьовується питання щодо залучення громадських формувань для складання адміністративних протоколів у випадку безквиткового проїзду у комунальному транспорті.

Категорія

ТРАНСПОРТ ТА ДОРОГИ

Петицію підписали 341 особа з 250 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Долгов Дмитрій Олександрович

Початок збору підписів:

27 лютого 2016 р.

Відповідь дана:

23 березня 2016 р.