Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 384 громади!

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

у військово-цивільній адміністрації міста Торецьк Донецької області

 

Розділ 1. Загальні положення

 1. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян (ініціатива), розміщене на веб-сайті Єдиної системи місцевих електронних петицій https://e-dem.in.ua для голосування громадян (далі – веб-сайт петицій), яке за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду керівником військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА). Даний портал забезпечує:

- можливість створення петиції автором (ініціатором);

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для створення та підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати та часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

 1. Електронна петиція (далі – петиція) є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

 1. Петиція подається ініціатором через веб-сайт петицій шляхом розміщення тексту петиції.

2.2. В петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи) електронної петиції, адресу електронної пошти, а також зміст звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб ВЦА.

2.3. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин.

2.4. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.5. Петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції військово-цивільної адміністрації, відповідно до Конституції України, Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», іншими законами України.

2.6. Відповідальність за зміст електронної петиції несе відповідальність автор (ініціатор) петиції. В петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку петиції зазначено її короткий зміст.

2.7. Організаційне забезпечення прийняття та розгляду петицій, адресованих ВЦА, здійснюють відділ організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань та юридичний відділ (у разі необхідності).

2.8. Електронна петиція, яка відповідає усім вимогам Положення, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВЦА про що повідомляється автору (ініціатору).

2.9. У разі невідповідності петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється відповідальною особою відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.10. Автор (ініціатор), якому відмовлено в оприлюдненні петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

 

Розділ 3. Збір підписів

3.1. Дата оприлюднення петиції на офіційному веб-сайті ВЦА є датою початку збору підписів на її підтримку. Інформація про початок збору голосів на підтримку петиції протягом двох робочих днів публікується на веб-сайті ВЦА, а також надсилається автору (ініціатору) петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію безпосередньо на веб-сайті Єдиної системи місцевих електронних петицій https://e-dem.in.ua за допомогою внесення прізвища, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти чи через банківські системи ідентифікації або ЕЦП, та активує позначку «Підписати петицію».

3.3. Повторні та однакові за змістом петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюється, про що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

3.4. Підписи надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї ж електронної адреси, визначаються недійсними та не враховуються при підрахунку підписів.

3.5. Для розгляду петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 175 голосів протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

3.6. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», про що повідомляється автор (ініціатор) петиції. Після того, як не підтримана петиція буде розглянута як звернення громадян, автору (ініціатору) петиції надсилається інформація про результати розгляду звернення на електронну пошту.

 

Розділ 4. Порядок розгляду електронної петиції.

  1. Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надається керівнику ВЦА із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали петицію, строку збору підписів.

  2. Інформація про початок розгляду петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВЦА та веб-сайті петицій не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції.

  3. Керівник ВЦА невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до виконавців, предметом відання яких є порушене автором (ініціатором) петиції питання.

  4. Розгляд електронної петиції виконавцем здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

  5. Інформація про результати розгляду петиції надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) петиції (у разі наявності пошової адреси) та на вказану під час реєстрації електронну адресу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВЦА та на веб-сайті Єдиної системи місцевих електронних петицій https://e-dem.in.ua не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду. У відповіді на петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

  6. Якщо петиція містить клопотання щодо її розгляду на громадських слуханнях, ВЦА організовує і проводить громадські слухання або консультації з громадськістю та строк розгляду такої електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких засідань, слухань відповідно до вимог законодавства. На розгляд запрошується, у разі необхідності автор (ініціатор), якому надається право представити свою електронну петицію та який може делегувати право представляти свою електронну петицію представнику.

  7. У випадку, передбаченому пунктом 4.6, інформація про дату розгляду петиції надсилається її автору (ініціатору) на електронну адресу, вказану під час реєстрації, та публікується на офіційному веб-сайті ВЦА.

  8. Відділ організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань інформує не рідше ніж один раз на місяць на офіційному веб-сайті ВЦА про вжиті заходи до повного вирішення питань, викладених в електронній петиції.

  9. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.