Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 394 громади!

Про державний контроль за використанням та охороною земель на території Васильківської міської територіальної громади

​  «Про державний контроль за використанням та охороною земель на території Васильківської міської територіальної громади».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX внесено зміни до ряду законодавчих актів України, зокрема до статті 188 Земельного кодексу України та Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель». Згідно з зазначеними змінами виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надано право здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом.

Зазначене право належить до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і відповідно до частини першої статті 6-1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» передбачає здійснення ними державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за: виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами, чагарниками; дотриманням режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків; виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням у дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель, експлуатацією, збереженням протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.

Крім того, з метою реалізації зазначених вище повноважень виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: а) вносять до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо: приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їхніх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону; б) звертаються до суду з позовом про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; в) вживають відповідно до закону заходи щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їхнім власникам або користувачам; г) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

Оскільки передача повноважень та ресурсів територіальним громадам у процесі децентралізації вимагає від органів місцевого самоврядування організації їх раціонального використання, розпорядження та контролю для забезпечення соціально-економічних потреб, залучення інвестицій, охорони природи, збереження історико-культурної спадщини тощо, базуючись на принципах сталого розвитку, а тому вважаю за необхідне спонукати Васильківську міську раду до прийняття відповідного рішення та вчинення необхідних дій щодо його виконання.

Разом зробимо громаду кращою

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

06.02.2024 №Д-1/09.02-06

Дідківський В.В.

Шановний Віталію Владиславовичу!

Відповідно до ст. 40 Конституції України, ст.231 Закону України «Про звернення громадян», Положення про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Васильківській міській раді, затвердженого рішенням Васильківської міської ради VII скликання від 29.09.2017 № 05.09-30-VII, розглянуто ініційовану Вами електронну петицію Про державний контроль за використанням та охороною земель на території Васильківської міської територіальної громади, яку підтримали 103 громадянина.
Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та виконавчими органами міських рад. Функцію державного контролю за використанням та охороною земель орган місцевого самоврядування реалізує через державних інспекторів, які повинні відповідати кваліфікаційним вимогам визначених законом.
Якщо орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про здійснення контролю за використанням та охороною земель та призначення державних інспекторів відповідних рад, повноваження органу місцевого самоврядування у зазначеній сфері виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. На даний час в структурі Васильківської міської ради та її виконавчих органів відсутня посада державного інспектора.
Враховуючи вище зазначене повідомляємо, що державний контроль за використанням та охороною земель на території Васильківської міської територіальної громади здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а саме Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

З повагою

Міський голова Наталія БАЛАСИНОВИЧ
Додаток до рішення

Категорія

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Петицію підписали 106 осіб з 100 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Початок збору підписів:

6 листопада 2023 р.

Відповідь дана:

7 лютого 2024 р.