Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 384 громади!

Щодо проведення в селі Велика Бугаївка громадських слухань по обговоренню детального плану території розробленого на земельну ділянку кадастровий номер 3221480500:05:005:0073

17 січня 2024 року були заплановані громадські слухання щодо обговорення детального плану території «Формування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (на приватній земельній ділянці кадастровий номер 3221480500:05:005:0073) в Великобугаївському с. о. Васильківської міської ради Обухівського р-ну Київської обл.».
Враховуючи, той факт, що слухання розпочалися з порушенням процедури ідентифікації особи, що бере участь у громадських слуханнях: без встановлення місця її проживання, мешканцям села Велика Бугаївка вдалося зупинити їх проведення.
18 січня 2024 року на сайті Васильківської міської ради було оприлюднено оголошення про перенесення громадських слухань на дату, яка буде визначена пізніше.
Враховуючи той факт, що дія детального плану території поширюється на Великобугаївський старостинський округ та
- приймаючи до уваги активний громадський спротив саме мешканців села Велика Бугаївка проти розробки та затвердження вказаного детального плану, який спричинить знищення сільськогосподарських угідь, що має бути в пріоритеті розвитку сільських територій;
- керуючись нормами ст. 23 Земельного кодексу України, згідно з якою для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі та електронних комунікаційних мереж, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості;
- підтримуючи Спільну аграрну політику, яка спрямована на досягнення цілей у трьох напрямах: економічному – забезпечення продовольчої безпеки та сприяння розвитку розумного, стійкого та диверсифікованого сільськогосподарського сектору; екологічному – забезпечення сталого використання природних ресурсів; боротьба зі зміною клімату; територіальному – зміцнення соціальної та економічної стійкості сільських територій;
- схвалюючи державну політику щодо стимулювання соціально-економічного розвитку сільських територій, що обумовлене необхідністю: наближення державної політики щодо сільських територій до відповідник політик ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;
- враховуючи, матеріали Регіональної доповіді «Про стан навколишнього середовища в Київській області у 2022 році», в яких основними антропогенними чинниками впливу на родючість ґрунтів визначена забрудненість ґрунтів радіонуклідами, зберігання або постійне складування відходів, порушення правил транспортування нафти та газу, розробки родовищ корисних копалин, а також те, що транспорт спричинює велике екологічне навантаження на повітря, земельні, водні ресурси, біорізноманіття, що впливає на зміну клімату, екосистеми загалом та здоров’я населення. Автомобільний транспорт є джерелом небезпечних хімічних забруднень атмосферного повітря, водоймищ, сільськогосподарських зон, а також шуму та вібрації, що може впливати на стан здоров'я населення;
- визнаючи, що в останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості забудованих земель, що здійснюється переважно за рахунок зменшення площі сільськогосподарських угідь. Забруднювачами земельних ресурсів є в основному накопичувачі побутових відходів (сміттєзвалища, мулові майданчики), склади безхазяйних непридатних пестицидів і агрохімікатів та промислові відходи, що формуються на великих підприємствах (матеріали Регіональної доповіді);
- керуючись положеннями чинного законодавства, які регулюють процедури громадського обговорення оцінки впливу на довкілля, яка в порушення норм містобудівного законодавства не була проведена при розробці детального плану території, про що в своїх зауваженнях до Звіту про СЕО Міндовкілля від 17.01.2024 року, та визначають, що якщо вплив планованої діяльності не поширюється за межі області, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності або в адміністративному центрі адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності;
- створюючи можливість прийняти участь в обговоренні на громадських слуханнях потенційних споживачів наслідків від планової діяльності при реалізації детального плану території та діяльності, яка буде здійсненна на земельній ділянці, цільове призначення якої планується змінити на промислову територію - мешканців села Велика Бугаївка, які не мають фізичної можливості доїхати до міста Васильків;
- запобігаючи зловживанням правами замовника детального плану території, який є організатором громадських слухань, в наявності владного ресурсу та можливості залучення за участю власниці земельної ділянки 3221480500:05:005:0073 осіб пенсійного віку, військовослужбовців, працівників бюджетних установ, які мають місце реєстрації – м. Васильків, який не підпадає під вплив дії детального плану території, оскільки не перебуває в межах Великобугаївського старостинського округу

просимо Виконавчий комітет Васильківської міської ради Обухівського району Київської області провести громадські слухання по обговоренню детального плану території «Формування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (на приватній земельній ділянці кадастровий номер 3221480500:05:005:0073) в Великобугаївському с. о. Васильківської міської ради Обухівського р-ну Київської обл.» в селі Велика Бугаївка, в приміщенні Будинку культури, який містить укриття на випадок повітряної тривоги.
Разом зробимо громаду кращою.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

09.02.2024 №КО-2/09.02-06
Дідківському В.В.

Шановний Віталію Владиславовичу!

Відповідно до ст. 40 Конституції України, ст.231 Закону України «Про звернення громадян», Положення про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Васильківській міській раді, затвердженого рішенням Васильківської міської ради VII скликання від 29.09.2017 № 05.09-30-VII, розглянуто ініційовану Вами електронну петицію «Щодо проведення в селі Велика Бугаївка громадських слухань по обговоренню детального плану території розробленого на земельну ділянку кадастровий номер 3221480500:05:005:0073», яку підтримали 117 громадян.
Громадське обговорення документа державного планування – детального плану території «Формування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (на приватній земельній ділянці кадастровий номер 3221480500:05:005:0073) в Великобугаївському с. о. Васильківської міської ради Обухівського р-ну Київської обл.» проводиться відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території належить до містобудівної документації на місцевому рівні.
Згідно з частиною 10 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
Порядок громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні врегульований статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до частини 10 статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок проведення громадських слухань проектів містобудівної документації на місцевому рівні визначає Кабінет Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 затверджено ПОРЯДОК проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні (далі - Порядок).Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядок не містять вимог щодо місця проведення громадських слухань.
Місце проведення громадських слухань визначається замовником розроблення містобудівної документації, про що він повідомляє на своєму офіційному вебсайті (п. 7, 8 Порядку).
Замовником розроблення детального плану території «Формування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (на приватній земельній ділянці кадастровий номер 3221480500:05:005:0073)в Великобугаївському с. о. Васильківської міської ради Обухівського р-ну Київської обл.» є виконавчий комітет Васильківської міської ради Київської області.
Виконавчий комітет Васильківської міської ради Київської області як замовник розроблення детального плану території має право визначити місце проведення громадських слухань, про що зобов’язаний проінформувати на офіційному вебсайті відповідно до вимог Порядку.
Звертаємо Вашу увагу, що наведені у петиції твердження про те, що «якщо вплив планованої діяльності не поширюється за межі області, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності або в адміністративному центрі адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності» стосуються виключно громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, порядок проведення яких затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 № 989, а не процедури громадського обговорення та громадських слухань в межах стратегічної екологічної оцінки.
Враховуючи вищезазначене, виконавчий комітет Васильківської міської ради вважає за доцільне не змінювати місце проведення громадських слухань щодо обговорення документа державного планування - детального плану території «Формування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (на приватній земельній ділянці кадастровий номер 3221480500:05:005:0073) в Великобугаївському с. о. Васильківської міської ради Обухівського р-ну Київської обл», визначене в оголошенні, оприлюдненому на сайті Васильківської міської ради, а саме: м. Васильків, вул. Покровська, 4.


З повагою
Міський голова Наталія БАЛАСИНОВИЧ

Додаток до рішення

Категорія

ІНШІ

Петицію підписали 127 осіб з 100 необхідних.

Переглянути список

Автор:

ДІДКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Початок збору підписів:

26 січня 2024 р.

Відповідь дана:

9 лютого 2024 р.