Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 388 громад!

Висловлення недовіри начальнику Відділу молоді та спорту Васильківської міської ради, депутату VII скликання Васильківської міської ради Березанській Евеліні Юріївні

Громада міста Василькова, тренерсько-педагогічний колектив Васильківської дитячо-юнацької спортивної школи Васильківської міської ради Київської області, батьки та учні даної школи висловлюють свою недовіру щодо професійної діяльності Березанскій Е.Ю.
Діяльність Евеліни Юріївни під час перебування на посаді начальника Відділу молоді та спорту відзначається:
- некомпетентністю щодо вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням спортивно-освітянських закладів, та шляхів їх вирішення;
- небажанням дослухатися до думки тренерсько-педагогічного колективу спортивної школи;
- непрозорістю та сумнівними методами ведення організаційної роботи Відділу молоді та спорту;
- фінансова діяльність: витрата коштів місцевого бюджету на спортивні заходи не відповідає фактичним витратам та має ознаки нецільового використання бюджетних коштів державними службовцями, що в свою чергу підпадає під кримінальну відповідальність.
Одним із прикладів учинків, що суперечать інтересам громади, є винесення на розгляд 38 сесії VII скликання депутатського запиту стосовно затвердження статуту Васильківської дитячо-юнацької спортивної школи Васильківської міської ради Київської області у новій редакції. Вказане рішення, на думку громади, порушує права та свободи, що охороняються Законами України, та порушує інтереси тренерсько-викладацького колективу, вихованців та учнів Васильківської ДЮСШ, громади м. Василькова. Зміни, внесені до Статуту спортивної школи (а саме: її перепідпорядкування відділу молоді та спорту), створюють передумови для порушення нормального функціонування дитячої спортивної школи та мають ознаки подальшого незаконного рейдерського захвату комунального закладу.
Таким чином, вимагаємо:
1. Усунути із займаної посади начальника Відділу молоді та спорту Васильківської міської ради, Березанську Евеліну Юріївну та публічно обрати і призначити нового керівника, який би мав практичний досвід у цьому напрямку, користувався повагою й авторитетом насамперед у тренерського-педагогічного колективу спортивної школи і вболівав за долю та подальші спортивні здобутки дітей міста Василькова.
2. На підставі вимог статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, вимагаємо оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Васильківської міської ради публічний звіт про витрату бюджетних коштів Відділом молоді та спорту на спортивні заходи за 2017рік та 1кв. 2018 року, що міститиме підтверджувальні документи. У разі відсутності публічно оприлюдненого звіту, громада буде змушена звертатися з колективним запитом до правоохоронних органів із вимогою проведення позачергової перевірки діяльності відділу молоді та спорту та фактичної витрати ним бюджетних коштів.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ


Занузданов М.Ю.


Шановний Михайле Юрійовичу!

Васильківська міська рада повідомляє, Вам, що електронна петиція щодо висловлення недовіри начальнику Відділу молоді та спорту Васильківської міської ради, депутату VII скликання Васильківської міської ради Березанській Евеліні Юріївні, подана Вами до порталу Єдина система місцевих петицій, розглянута.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 23' Закону України «Про звернення громадян» електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Електрона петиція зареєстрована на офіційному сайті Васильківської міської ради щодо висловлення недовіри начальнику відділу молоді та спорту Васильківської міської ради, депутату VII скликання Березанській Евеліні Юріївні містить заклик посягання на права та свободи Березанської Евеліни Юріївни, оскільки відповідно до ст. 43 Конституції України (далі закон) - кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Крім того, згідно п. 10 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, у разі:
- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
У відповідності до ст. 46 Кодексу законів про працю України передбачено (далі закон) - відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.
Отже, петиція своїм змістом зачіпає трудові права Березанської Евеліни Юріївни, що гарантовані їй Конституцією України та спеціальними Законами України, тому відсутні правові підстави звільнення з посади в разі висловлення недовіри та для розгляду даної петиції.
Щодо інформації про витрати бюджетних коштів відділом молоді та спорту Васильківської міської ради повідомляємо, що зазначена інформація опублікована на офіційному сайті Васильківської міської ради в розділі-ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ-ВІДКРИТІ ДАНІ- оприлюднено Звіт про використання коштів за І квартал 2018 року відділом молоді та спорту Васильківської міської ради по Програмі розвитку молоді та спорту Васильківської міської ради на 2018 рік затвердженої рішенням тридцять четвертої позачергової сесії VII скликання Васильківської міської ради від 19.12.2017 р. №07-34п/ч-VII та звіт про використання коштів за 2017 рік відділом молоді та спорту Васильківської міської ради по Програмі розвитку молоді та спорту Васильківської міської ради на 2017 рік, затвердженої рішенням вісімнадцятої позачергової сесії VII скликання Васильківської міської ради від 09.12.2016 р. №03.12-18п/ч-VII.

З повагою

Міський голова В. Сабадаш
Додаток до рішення

Категорія

СІМ’Я, МОЛОДЬ, ДІТИ

Петицію підписали 117 осіб з 100 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Занузданов Михайло Юрійович

Початок збору підписів:

18 травня 2018 р.

Відповідь дана:

4 червня 2018 р.