Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 259 громад!

Нормативно-правова база

                                                                                                                 Додаток 

                                                                                           до рішення V сесії

                                                                 Вишневої міської ради

                                                   VIII скликання

                                                                                          від 08.04.2021 р.  №1-01/V8-29

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду електронних петицій в новій редакції

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Електронна петиція - це колективне звернення громадян до Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (далі Вишнева міська рада), або виконавчих органів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (далі виконавчі органи) через офіційний веб-сайт Вишневої міської ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції - «Єдина система місцевих петицій» https://petition.e-dem.ua/vyshneve (далі громадське об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції).

1.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Вишневої міської ради або виконавчих органів Вишневої міської ради.

 

II.СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції до Вишневої міської ради, або виконавчих органів Вишневої міської ради, автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

При оформленні петиції автор нової електронної петиції має дотримуватися правил, а саме:

- авторизуватися на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції;

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції;

- уточнити прізвище, ім'я, по батькові;

- вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію);

- надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

2.2. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку петиції зазначено її  короткий зміст. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.4. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.5. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.6. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

 

III. ЗБІР ПІДПИСІВ

 3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію одним з перелічених нижче способів:

 - за допомогою BankID ;

- канал iдентифікації по IDcard (паспорт);
- канал iдентифікації по Електронно-цифровому підпису та печатці;
- інтегрована система електронної ідентифікації;

- інші засоби ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

 3.3. На офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3.4. Електронна петиція, адресована Вишневій міській раді або виконавчим органам Вишневої міської ради розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 150 підписів громадян протягом одного місяця з дня оприлюднення петиції.

3.5. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».

 

  

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції.

4.2. Вишневий міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної депутатської комісії Вишневої міської ради, предметом відання якої є порушене автором електронної петиції питання, або до виконавчих органів Вишневої міської ради, якщо електронна петиція адресована до них.

4.3. Профільна постійна депутатська комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної депутатської комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчих органів Вишневої міської ради.

За результатами розгляду електронної петиції постійна депутатська комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до своєї компетенції, а також в разі необхідності готує проект рішення для розгляду на засіданні чергової сесії Вишневої міської ради.

4.3.1. Якщо електронна петиція адресована виконавчим органам Вишневої міської ради, відповідний виконавчий орган Вишневої міської ради не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію, у разі необхідності, запрошує автора електронної петиції, залучає фахівців, спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів Вишневої міської ради.

           За результатами розгляду електронної петиції відповідний виконавчий орган Вишневої міської ради надає висновок або рекомендацію відповідно до своєї компетенції, а також в разі необхідності готує проект рішення для розгляду на засіданні чергової сесії Вишневої міської ради.

4.4. Якщо електронна петиція виноситься на розгляд сесії Вишневої міської ради, строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення засідання чергової сесії Вишневої міської ради.

4.5. Після розгляду електронної петиції на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції опубліковується інформація про результати розгляду електронної петиції, а саме щодо підтримки або не підтримки Петиції.

4.6. Відповідь  на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вишневої міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.

 

 

 

Секретар ради                                                                          Андрій ЧЕЧИЛО

 

 

 

 

=================================================================================================================================================

 

Електронна петиція до органу місцевого самоврядування подається та розглядається відповідно до вимог статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян», а саме:

Громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції до органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Орган місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

  • безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
  • електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
  • недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
  • фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:

  • до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів;
  • від 1 тисячі до 5 тисяч жителів - не менше ніж 75 підписів;
  • від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - не менше ніж 100 підписів;
  • від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не менше ніж 250 підписів;
  • від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - не менше ніж 500 підписів;
  • понад 1 мільйон жителів - не менше ніж 1000 підписів.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті місцевої ради. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.