Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 391 громадa!

Нові пандуси для дитячого колісного транспорту та інвалідних візків у підземному переході

Щодня десяткам жмеринських матусь доводиться на руках підіймати по сходах у тунелі своїх малюків разом з дитячим транспортом. Наявні там пандуси є непридатними для користування.
У зв'язку з цим прошу Вас вжити заходів для вирішення даної проблеми, а саме - встановити нові пандуси у підземному переході, що забезпечить безперешкодний проїзд дитячими візочками, колясками, велосипедами та ін. дитячим транспортом.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Виконавчий комітет Жмеринської міської ради розглянув Вашу колективну заяву, яка надійшла через сайт «Єдина система місцевих петицій» щодо встановлення нових пандусів у підземному переході та повідомляє наступне:
Згідно ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено власні повноваження місцевих органів в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, це: управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
Пунктом 10 статті 2 Бюджетного кодексу України визначено поняття бюджетного процесу, як регламентованої бюджетним законодавством процесу складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України, будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному цим Кодексом.
Статтею 43 Бюджетного кодексу України передбачено здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету; розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контролю бюджетних повноважень, при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведені платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
Пунктом 3 статті 2 Бюджетного кодексу України закріплено принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.
Зокрема, згідно ч.ч.1,4 ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – Закону) органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.
Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрямки їх використання (ч.ч.1,2 ст. 64 Закону).
Відповідно до ст. 1 Закону, представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.
Пунктом 23 ч. 1 ст. 26 встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад віднесено вирішення на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради питання: затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету.
Враховуючи вищевикладене та те, що підземні переходи під залізницею не перебуває на балансі управління-житлово комунального господарства Жмеринської міської ради та не є комунальною власністю, на встановлення пандусів у тунелю у місцевому бюджеті кошти не передбачено.
Крім того інформуємо що, виконавчий комітет Жмеринської міської ради надіслав листа власнику об’єкта з пропозицією відремонтувати пандуси в тунелях та пропонує Вам звернутися з колективною заявою щодо відновлення пандусів в тунелях безпосередньо до власника об’єктів – ВП Жмеринська дистанція колії РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вул.Образцова,1-А, м. Жмеринка.


Додаток до рішення

Категорія

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО

Станом на 18 червня петицію підписали 56 осіб з 200 необхідних.

Переглянути список

Автор:

Ткачик Аліна Анатоліївна

Дата створення:

29 серпня 2019 р.