Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 309 громад!
Висловлюй позицію.
Консультуй владу.
Впливай на майбутнє!

Петиції, на які триває збір підписів

Про відновлення зупинок на станції Фастів-1 пасажирських поїздів №49/50 та №105/106

Зібрано 14 підписів з 20

Залишилось 65

Останні, що прийняті на розгляд

Усі прийняті на розгляд
Відновлення зупинок на станції Фастів-1 49/50 та 105/106 пасажирських поїздів

До відповіді залишилось 2

Прийнято на розгляд 20 вересня 2023

Остання відповідь

Петиція щодо гуманного урегулювання кількості безпритульних собак у місті Фастів

НЕТЯЖУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виконавчий комітет Фастівської міської ради розглянувши Вашу Петицію щодо гуманного врегулювання кількості безпритульних собак у місті Фастів
(вх. №К35.1812.8 від 07.09.2023), надає наступну інформацію.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Керуючись Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (надалі – Закон) у частині поводження з безпритульними тваринами, насамперед безпритульними собаками, основоположною є стаття 24, згідно якої відлов безпритульних тварин з подальшою вакцинацією та стерилізацією здійснюється лише за наявності у населеному пункті притулку для утримання тварин, а також створення комунальної служби або підприємства з питань утримання та поводження з безпритульними тваринами.
Зважаючи на той факт, що основним завданням у поводженні з безпритульними тваринами згідно із Законом є регулювання їх чисельності гуманними методами, виконавчим комітетом Фастівської міської ради постійно опрацьовується це питання шляхом проведення стерилізації та вакцинації від сказубезпритульних тварин відповідно до Програми благоустрою населених пунктів Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 №11-ІV-VIIІ.
У КП ФМР «Фастів-благоустрій» працює служба відловубезпритульнихтварин. Підприємство проводить роботи з організаціїїхвилову по місту та вивезення до пункту тимчасовогоутримання для стерилізації та вакцинаціїпроти сказу, укладаєвідповідні договори на стерилізаціюбезпритульнихтваринзгідно з вимогами чинного законодавства. На підставівідповіднихдоговорів з КП ФМР «Фастів-благоустрій» ліцензованіпідприємствата організації проводятьстерилізаціюбезпритульнихтварин (жіночоїстаті), маркуютьїхномернимикліпсами. Підрахунок та облікбезпритульнихтварин проводиться за результатами стерилізаціїтварин.
Вказанівище заходи забезпечуютьзменшеннякількостібезпритульнихтварин у містіФастові, що є основоположним принципом ст. 24 Закону – зменшеннярозмноженнясамебезпритульнихтварин, що даєможливістьзменшуватикількістьбезпритульнихтваринвиключногуманними методами, покращитисанітарно-екологічну та епізоотичнуситуації у місті, створитиумови для профілактикиявищабезпритульнихтварин, змінитигромадську думку в бікцивілізованого, гуманного та етичногоставлення до тварин.
Правилами благоустрою на території населених пунктів Фастівської міської територіальної громади, затверджених рішенням Фастівської міської ради від 15.06.2021 №30-ІХ-VIIІ, передбачено Правила утримання власниками домашніх тварин (надалі – Правила). За порушенняцих Правил власники домашніх тварин несутьвідповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративніправопорушення, Законом України «Про благоустрійнаселенихпунктів», іншими нормативно-правовими актами.Адміністративною комісією при виконавчому комітеті Фастівської міської ради розглядаються справи про адміністративні правопорушення та протоколи, складені уповноваженими посадовими особами органів внутрішніх справ та громадськими інспекторами.Особи, винні у порушенні цих Правил, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення винними особами здійснюється негайно.
На даний час міською владою без залучення мільйонних інвестицій та з мінімальними витратами на утримання служби відлову безпритульних тварин – впроваджено гуманний метод відлову та стерилізації безпритульних тварин. Розглядаються всі можливі варіанти створення притулку, а серед них – залучення (пошук) громадської організації зі статутною діяльністю щодо організації будівництва та утримання притулку для безпритульних тварин, сприяння їх захисту.
В умовах воєнного стану, враховуючи наповненість бюджету Фастівської міської територіальної громади, бюджетні кошти першочергово спрямовані на створення умов для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств.