Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 266 громад!
Висловлюй позицію.
Консультуй владу.
Впливай на майбутнє!

На жаль, у вашому місті ще не було подано жодної петиції, будьте першим:

Останні, що прийняті на розгляд

Усі прийняті на розгляд
Опалення Шевченка 13а

До відповіді залишилось 0

Прийнято на розгляд 17 листопада 2022

Остання відповідь

Ліквідація департаменту муніципальної варти та розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніціпальної варти

ПОЛІЩУК ІГОР ІГОРОВИЧ

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначені повноваження виконавчих органів міських рад, зокрема, щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів, паркування транспортних засобів.
Як передбачено ч. 1 ст. 11, абз. 11 ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до виконавчих органів рад належать органи, що створюються міськими, радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим законом та іншими законами. Виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.
Також, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 10, п. 1 ч. 3 ст. 40 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом проведення перевірок території.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.
Рішенням Луцької міської ради від 28.04.2021 № 10/69 затверджена структура виконавчих органів міської ради до складу якої також входить департамент муніципальної варти.
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради є виконавчим органом міської ради для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у сфері благоустрою населених пунктів відповідно до Положення про департамент муніципальної варти, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 22.12.2021 № 24/71.
Таким чином створення, функціювання та утримання департаменту муніципальної варти здійснюється в межах чинного законодавства України.
Повідомляємо, що вимога щодо створення комісії в запропонованому Вами складі не може бути задоволена, оскільки відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” постійні та тимчасові комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Також зазначаємо, що у разі наявності у Вас відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення працівниками департаменту муніципальної варти, Ви маєте право звернутися до правоохоронних органів з відповідною усною або письмовою заявою, виклавши відомі Вам обставини.
У разі Вашої незгоди із наданою інформацією роз’яснюємо, що відповідно до статті 55 Конституції України Ви маєте право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.