Оберіть вашу громаду

Created with Sketch. Скасувати
+ ще 370 громад!
Висловлюй позицію.
Консультуй владу.
Впливай на майбутнє!

На жаль, у вашому місті ще не було подано жодної петиції, будьте першим:

Поки що жодна петиція не потрапила на розгляд

Перегляньте петиції та прискорте збір підписів

Остання відповідь

Про розслідування законності передачі земель державної власності у приватну власність для будівництва котеджного містечка "NAVY village"

МОМОТ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Вишгородська міська рада, опрацювавши петицію щодо розслідування законності переходу державних земель, земель рекреаційного призначення, що розташовані в с. Осещина, вул. Київська, 2, Вишгородського району (котеджне містечко «NAVY village») у приватну власність фізичних осіб (вх. № 2-18/1778 від 10.04.2023), повідомляє наступне.
Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Конституції України визначає Закон України «Про місцеве самоврядування» (далі за текстом – Закон).
Згідно п. 1 ст. 16 Закону органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Правові засади організації та діяльності правоохоронних органів (державних органів, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність) врегульовано Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України: «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», а також іншими нормативно-правовими актами.
Діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства і держави, попередження, припинення правопорушень, застосування державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили закон та правопорядок.
Під розслідуванням слід розуміти діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.
Перелік органів досудового розслідування визначений ч. 2 ст. 38 КПК України, зокрема, органи Національної поліції, органи безпеки та ін.
Враховуючи те, що проведення будь-якого розслідування, є компетенцією відповідних правоохоронних органів з врахуванням визначених чинним законодавством повноважень, зважаючи на вимоги ст. 19 Конституції України, повідомляємо, що розгляд питання, порушеного в даній петиції знаходиться поза межами компетенції міської ради.
Разом з тим, доводимо до Вашого відома, що для розгляду та надання відповіді в межах компетенції петиція направлена до Вишгородської окружної прокуратури та Вишгородського РУП ГУ НП у Київській області.